Ondrej Zimka - Správa z krajiny

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici a Spoločnosť zberateľov umenia Vás pozývajú na výstavu, ktorá sa uskutoční 3. februára 2011 o 17.00 hodine v Galérii v podkroví ŠVK.

Výstava bude verejnosti prístupná do 25. februára 2011.

 

Správa z krajiny O.Z.

ŠVKBB NA FACEBOOKU
VIRTUÁLNA KNIZŇICA
ONLINE KATALÓG
OBJEDNAŤ SPRACOVANIE REŠERŠE
OBJEDNAŤ EXKURZIU ALEBO ŠKOLENIE
REZERVÁCIA PREHLIADKY EXPOZÍCIÍ LHM
MEDZIKNIŽNIČNÉ VÝPOŽIČNÉ SLUŽBY