Stanisłav Ignacy Witkiewicz Portréty

24.10.2017 - 24.11.2017

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Centrum slovanských štúdií, Katedra slovanských jazykov FF UMB v Banskej Bystrici – Centrum poľského jazyka a kultúry a Poľský inštitút v Bratislave Vás pozýva na výstavu Stanisłav Ignacy Witkiewicz Portréty, ktorá bude verejnosti prístupná od 24. 10. 2017 do 24. 11. 2017 na prízemí ŠVK.

Výstava sa uskutoční pri príležitosti 20. výročia založenia polonistiky na UMB v Banskej Bystrici.

Pozvanka Witkiewicz

 

 

ŠVKBB NA FACEBOOKU
VIRTUÁLNA KNIZŇICA
ONLINE KATALÓG
OBJEDNAŤ SPRACOVANIE REŠERŠE
OBJEDNAŤ EXKURZIU ALEBO ŠKOLENIE
REZERVÁCIA PREHLIADKY EXPOZÍCIÍ LHM
MEDZIKNIŽNIČNÉ VÝPOŽIČNÉ SLUŽBY