S CEEPUS-om na vandrovku

8.11.2017 o 15.00 h

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Centrum slovanských štúdií a SAIA, n.o. vás pozývajú na informačný seminár o možnostiach štúdiá v krajinách strednej a juhovýchodnej Európy, ktorý sa uskutoční 8.11.2017 o 15.00 h v Centre slovanských štúdií.

 

pozvanka-seminar-ceepus-2017

 

 

 

 

 

ŠVKBB NA FACEBOOKU
VIRTUÁLNA KNIZŇICA
ONLINE KATALÓG
OBJEDNAŤ SPRACOVANIE REŠERŠE
OBJEDNAŤ EXKURZIU ALEBO ŠKOLENIE
REZERVÁCIA PREHLIADKY EXPOZÍCIÍ LHM
MEDZIKNIŽNIČNÉ VÝPOŽIČNÉ SLUŽBY