Zaži knihu na vlastnej koži!

16.10.2017 a 26.10.2017

Občianske združenie Pro Bibliotheceae v spoluprácií so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici Vás srdečne pozýva na jesenné tvorivé dielne venované dejinám knižnej kultúry pre seniorov.

Čakajú vás zábavné a poučné aktivity približujúce historickú knihu, ktorá je výsledkom práce našich predkov. Vyskúšate si prácu s rydlom, brkom a farbami a tak na vlastnej koži zažijete prácu pisára, iluminátora, ilustrátora alebo sadzača. Záujemcovia sa môžu prihlásiť telefonicky na 048/47 107 78 alebo mailom na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Počet účastníkov je limitovaný na 10 osôb.

zazi-knihu

 

 

ŠVKBB NA FACEBOOKU
VIRTUÁLNA KNIZŇICA
ONLINE KATALÓG
OBJEDNAŤ SPRACOVANIE REŠERŠE
OBJEDNAŤ EXKURZIU ALEBO ŠKOLENIE
REZERVÁCIA PREHLIADKY EXPOZÍCIÍ LHM
MEDZIKNIŽNIČNÉ VÝPOŽIČNÉ SLUŽBY