Za hudobnou kultúrou do sveta so štipendiom

31.10.2017 15:00 h.

Hudobné átrium Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici a Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA) pozývajú všetkých štúdia chtivých záujemcov o hudbu na informačný seminár o možnostiach realizácie študentských mobilít do zahraničia. V závere seminára si záujemcovia môžu vyskúšať hru na perkusijné a rytmické etnické nástroje a objavovať pestrosť zvukov a harmónií.

 

pozvanka-hudobny-seminar

 

 

 

VSTUP VOĽNÝ!

Bližšie informácie:
Hudobné átrium – nádvorie ŠVK
Lazovná 9, Banská Bystrica
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 048/47 107 44
Otváracie hodiny:
pondelok - piatok 10:00 - 17:00 h.
www.svkbb.eu

 

 

ŠVKBB NA FACEBOOKU
VIRTUÁLNA KNIZŇICA
ONLINE KATALÓG
OBJEDNAŤ SPRACOVANIE REŠERŠE
OBJEDNAŤ EXKURZIU ALEBO ŠKOLENIE
REZERVÁCIA PREHLIADKY EXPOZÍCIÍ LHM
MEDZIKNIŽNIČNÉ VÝPOŽIČNÉ SLUŽBY