Štýl ako výskumný nástroj v synchrónii a diachrónii slovanských jazykov

24.10.2017 - 25.10.2017

Katedra slovanských jazykov FF UMB v Banskej Bystrici, Centrum poľského jazyka a kultúry, Poľský inštitút v Bratislave a Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu pri príležitosti 20. výročia založenia polonistiky Štýl ako výskumný nástroj v synchrónii a diachrónii slovanských jazykov, ktorá sa uskutoční 24. – 25. 10.2017 v ŠVK.

pozvanka vyskum

 

 

ŠVKBB NA FACEBOOKU
VIRTUÁLNA KNIZŇICA
ONLINE KATALÓG
OBJEDNAŤ SPRACOVANIE REŠERŠE
OBJEDNAŤ EXKURZIU ALEBO ŠKOLENIE
REZERVÁCIA PREHLIADKY EXPOZÍCIÍ LHM
MEDZIKNIŽNIČNÉ VÝPOŽIČNÉ SLUŽBY