Biológia a poľnohospodárstvo

 • Odkazy na zaujímavé adresy
 • Slovenská príroda
 • Encyklopédia zvierat
 • Databáza rastlín
 • Byliny
 • Prístup k plným textom a bibliografickým záznamom výskumných správ
 • Systematika nižších rastlín
 • Rastliny, taxonómia
 • Naší přírodou
 • The Encyclopedia of Plants, Flowers and the Garden and Plant Store
 • Tree of Life
 • Vascular Plant Image Library
 • ŠVKBB NA FACEBOOKU
  VIRTUÁLNA KNIZŇICA
  ONLINE KATALÓG
  OBJEDNAŤ SPRACOVANIE REŠERŠE
  OBJEDNAŤ EXKURZIU ALEBO ŠKOLENIE
  REZERVÁCIA PREHLIADKY EXPOZÍCIÍ LHM
  MEDZIKNIŽNIČNÉ VÝPOŽIČNÉ SLUŽBY