Cudzie jazyky

 • Voľný preklad anglického textu do slovenčiny
 • One Look Dictionary Search - viac ako 900 slovníkov on-line (preklad a definície), anglický jazyk
 • All Words - spojené vyhľadávanie v rôznych slovníkoch
 • Cambridge dictionaries
 • Prekladové slovníky: anglický, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk
 • A-S, S-A, N-S, S-N
 • Nemčina - vyučovanie
 • Nemčina - texty kníh
 • Nemčina - gramatika
 • Nemčina - nový pravopis
 • Nemčina - literatúra
 • Nemčina - digitálna knižnica
 • Nemčina - Goetheho inštitút
 • Diese Unterrichtskonzepte gefallen mir von der Herangehensweise besonders gut. Für Praktiker.
 • Dieses Material ist sinnvoll zum Thema Bilder im Deutschunterricht.
 • Hier hat ein Ausbilder an einem Studienseminar viele gute Materialien zur Deutschdidaktik zusammengestellt, man kann es wie ein Handbuch verwenden.
 • www.magazin-deutschland.de
 • Auf der Goethe-Institutsseite werden verschiedene Unterrichtsmaterialien angeboten €¦
 • www.deutsch-online.com
 • Hier gibt es Übersichten über die wichtigsten grammatischen Probleme. Ebenfalls wie ein Handbuch verwendbar.
 • Ein komplettes Lehrwerk im Internet. Mit anspruchsvollen und schön gestalteten interaktiven Übungen.
 • www.udoklinger.de
 • The word spy - stránka venovaná novovzniknutým slovám a frázam v anglickom jazyku
 • Multimediálna učebnica esperanta
 • ŠVKBB NA FACEBOOKU
  VIRTUÁLNA KNIZŇICA
  ONLINE KATALÓG
  OBJEDNAŤ SPRACOVANIE REŠERŠE
  OBJEDNAŤ EXKURZIU ALEBO ŠKOLENIE
  REZERVÁCIA PREHLIADKY EXPOZÍCIÍ LHM
  MEDZIKNIŽNIČNÉ VÝPOŽIČNÉ SLUŽBY