Chémia a fyzika

 • WebElementsTM Periodic table
 • Physics Encyclopedia
 • Archív vedeckej literatúry pre oblasť fyziky, matematiky
  a počítačových vied
 • Links for Chemists
 • ChemFinder
 • WebElements
 • Visual Periodic Table of Elements
 • GENERAL CHEMISTRY
 • Molecular Modelling for Organic Chemistry
 • Stereochemistry Online Page
 • Practice Problems in Pericyclic Reactions
 • online chemistry lecture course
 • Amino Acids
 • Advanced Organic Lab Experiments
 • Chemical Separations
 • Mass Spectrometer
 • ŠVKBB NA FACEBOOKU
  VIRTUÁLNA KNIZŇICA
  ONLINE KATALÓG
  OBJEDNAŤ SPRACOVANIE REŠERŠE
  OBJEDNAŤ EXKURZIU ALEBO ŠKOLENIE
  REZERVÁCIA PREHLIADKY EXPOZÍCIÍ LHM
  MEDZIKNIŽNIČNÉ VÝPOŽIČNÉ SLUŽBY