Centrum slovanských štúdií

Študovňa bola otvorená v roku 2005 ako Centrum ruských štúdií, od roku 2013 je rozšírená na Centrum slovanských štúdií. Spolupracuje so zastupiteľskými úradmi Ruska, Poľska, Bieloruska a Bulharska na Slovensku, slovenskými vydavateľstvami v Srbsku a Poľsku a občianskymi združeniami zameranými na kultúru slovanských národov.

 

POSKYTUJE

 

INFORMAČNÝ FOND

 

OTVÁRACIE HODINY

október – máj

 

pondelok - piatok

10.00 - 17.00 h

obedná prestávka    12.30 - 13.00 h

 

jún – september

 

pondelok - utorok

10.00 - 16.00 h

streda 10.00 - 18.00 h
štvrtok - piatok 10.00 - 16.00 h
obedná prestávka 12.30 - 13.00 h

KONTAKT

Mgr. Veronika Uhríková

048/47 107 03

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

UMIESTNENIE ŠTUDOVNE

 

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Lazovná 9

prízemie knižnice


ŠVKBB NA FACEBOOKU
VIRTUÁLNA KNIZŇICA
ONLINE KATALÓG
OBJEDNAŤ SPRACOVANIE REŠERŠE
OBJEDNAŤ EXKURZIU ALEBO ŠKOLENIE
REZERVÁCIA PREHLIADKY EXPOZÍCIÍ LHM
MEDZIKNIŽNIČNÉ VÝPOŽIČNÉ SLUŽBY