Kde nás nájdete

Názov organizácie:

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Sídlo organizácie:
Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica

Forma hospodárenia:
štátna príspevková organizácia

Identifikačné číslo organizácie: 35987006
Dátum zriadenia organizácie: 26. marca 1926


Zväčšiť mapu

ŠVKBB NA FACEBOOKU
VIRTUÁLNA KNIZŇICA
ONLINE KATALÓG
OBJEDNAŤ SPRACOVANIE REŠERŠE
OBJEDNAŤ EXKURZIU ALEBO ŠKOLENIE
REZERVÁCIA PREHLIADKY EXPOZÍCIÍ LHM
MEDZIKNIŽNIČNÉ VÝPOŽIČNÉ SLUŽBY