Bádatelia

V prípade záujmu o štúdium, výskum alebo odborné konzultácie týkajúce sa zbierkových predmetov nachádzajúcich sa v expozíciách a depozitároch literárneho a hudobného múzea kontaktujte našich kurátorov min. 3 dni vopred.

 

Kurátori:

Bábkarstvo – Mgr. Mária Lásková       048/47 107 58    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hudba – Mgr. Imrich Šimig       048/47 107 70    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Literatúra – Mgr. Zlata Troligová       048/47 107 71    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Literatúra – Mgr. Eva Urbanová, PhD       048/47 107 71    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Režim je v súlade so stanovami bádateľského poriadku.

 

Bádateľský poriadok

 

Otvorené

Utorok – Piatok          10:00 – 17:00

 

Služby pre bádateľov  Cena služby
Rešerš zo zbierkového fondu LHM 3 €/za každú začatú hodinu práce
Konzultačné služby 3 €/za každú začatú hodinu práce
Digitalizácia audionahrávok z audiovizuálneho
fondu LHM
3 €/nosič
Digitalizácia audiovizuálnych nahrávok
z audiovizuálneho fondu LHM
5 €/nosič
Použitie vlastného fotoaparátu (bez blesku) 5 €
CD/DVD médium 5 €

 

 

Kopírovacie a skenovacie služby sú v súlade s platným cenníkom ŠVK.

ŠVKBB NA FACEBOOKU
VIRTUÁLNA KNIZŇICA
ONLINE KATALÓG
OBJEDNAŤ SPRACOVANIE REŠERŠE
OBJEDNAŤ EXKURZIU ALEBO ŠKOLENIE
REZERVÁCIA PREHLIADKY EXPOZÍCIÍ LHM
MEDZIKNIŽNIČNÉ VÝPOŽIČNÉ SLUŽBY