Organizačná štruktúra

Riaditeľ

      PhDr. Blanka Snopková, PhD.

 

Odbor riaditeľa

 

Odbor knižničných fondov

Oddelenie doplňovania a spracovania fondov
Oddelenie správy fondov

 

Odbor služieb

Oddelenie absenčných služieb
Oddelenie prezenčných služieb
Oddelenie bibliografie

 

Literárne a hudobné múzeum

Oddelenie dokumentačné a kultúrnoprezentačné 
Oddelenie spoločensko-vedné

vysunuté expozície:

 

 

Odbor ekonomicko - správny

Oddelenie ekonomické
Oddelenie informatiky a reprografie
Oddelenie prevádzky knižnice a správy budov
ŠVKBB NA FACEBOOKU
VIRTUÁLNA KNIZŇICA
ONLINE KATALÓG
OBJEDNAŤ SPRACOVANIE REŠERŠE
OBJEDNAŤ EXKURZIU ALEBO ŠKOLENIE
REZERVÁCIA PREHLIADKY EXPOZÍCIÍ LHM
MEDZIKNIŽNIČNÉ VÝPOŽIČNÉ SLUŽBY