Zapožičanie tabletu v ŠVK

tablet

 

Kontaktná osoba:


Mgr. Michal Majer
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
048/47 107 76

ŠVKBB NA FACEBOOKU
VIRTUÁLNA KNIZŇICA
ONLINE KATALÓG
OBJEDNAŤ SPRACOVANIE REŠERŠE
OBJEDNAŤ EXKURZIU ALEBO ŠKOLENIE
REZERVÁCIA PREHLIADKY EXPOZÍCIÍ LHM
MEDZIKNIŽNIČNÉ VÝPOŽIČNÉ SLUŽBY