Cena primátora za rok 2013

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici získala Cenu primátora za rok 2013 v kategórii kolektív pri príležitosti 45. výročia získania štatútu vedeckej knižnice a za šírenie dobrého mena mesta Banská Bystrica.

 

 

cena-primatora

 

cena-primatora2

ŠVKBB NA FACEBOOKU
VIRTUÁLNA KNIZŇICA
ONLINE KATALÓG
OBJEDNAŤ SPRACOVANIE REŠERŠE
OBJEDNAŤ EXKURZIU ALEBO ŠKOLENIE
REZERVÁCIA PREHLIADKY EXPOZÍCIÍ LHM
MEDZIKNIŽNIČNÉ VÝPOŽIČNÉ SLUŽBY