Oznam

Knihy so signatúrami :

A 1 – A 59 999, C 1 – C 35 500, S, D, X


z externého skladu si používatelia od 10.mája 2017 môžu prevziať v pondelok - stredu - piatok.

 

 

ŠVKBB NA FACEBOOKU
VIRTUÁLNA KNIZŇICA
ONLINE KATALÓG
OBJEDNAŤ SPRACOVANIE REŠERŠE
OBJEDNAŤ EXKURZIU ALEBO ŠKOLENIE
REZERVÁCIA PREHLIADKY EXPOZÍCIÍ LHM
MEDZIKNIŽNIČNÉ VÝPOŽIČNÉ SLUŽBY