Kontakty

Adresa knižnice:

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Lazovná 9
975 58 Banská Bystrica

 

IČO: 35987006
DIČ: 2021433172

 

Bankové spojenie :
IBAN: SK19 8180 0000 0070 0006 9050
Štátna pokladnica

 

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

tel.: +421 48 415 5111, +421 48 471 0769
fax: +421 48 412 4096

 

 

 

Odbor riaditeľky

Poverená zastupovaním riaditeľa ŠVK This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

048/47 107 66
048/47 107 80
fax 048/412 40 96

Vedúca odboru,vedecký tajomník, manažér pre medzinárodné styky

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

048/47 107 83

Manažér kultúry - projektový manažér This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 048/47 107 79
Marketingový manažér This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 048/47 107 01

Asistentka riaditeľky, sekretár

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

048/47 107 66
fax 048/412 40 96

Referent pre utajované skutočnosti a CO

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

048/47 107 81

Odbor knižničných fondov

Vedúca odboru, vedúca oddelenia doplňovania a spracovania fondov

Mgr. Jana Vranová

048/47 107 53

Oddelenie doplňovania a spracovania fondov
Akvizícia

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

048/47 107 55

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

048/47 107 40

Katalogizácia

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

048/47 107 55

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

048/47 107 52

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

048/47 107 51

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

048/47 107 51

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

048/47 107 40

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 048/47 107 40

Periodiká, správa knižničného systému

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

048/47 107 54

Digitalizačné pracovisko

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

048/47 107 13

Oddelenie správy fondov

Vedúca oddelenia

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

048/47 107 45

Knihovník

Darina Dirbáková

048/47 107 45

Knihovník - skladník

Radoslav Turčan

048/47 107 61

Iveta Vigašová

048/47 107 61

Bc. Mário Todorov

048/47 107 61

Zlatica Ledvinová

048/47 107 61

Veronika Ištokovičová 048/47 107 61

Odbor služieb

Vedúca odboru, vedúca oddelenia bibliografie

PhDr. Blanka Snopková, PhD.

048/47 107 80

Oddelenie absenčných služieb

Vedúci oddelenia

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

048/47 107 33

Medziknižničná a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

048/47 107 34

Výpožičný pult

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

048/47 107 34

Lucia Cibrinová

048/47 107 34
Marcela Skruteková 048/47 107 34

Mgr. Katarína Fiľová

048/47 107 34

Referenčné služby, „Spýtajte sa knižnice“

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

048/47 107 34

Oddelenie prezenčných služieb

Vedúca oddelenia

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

048/47 107 03

Centrum slovanských štúdií

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

048/47 107 03

Nemecká študovňa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

048/47 107 14

InfoUSA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

048/47 107 84

Britské centrum


048/47 107 77

Window of Shanghai

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

048/47 107 77

Univerzálna študovňa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

048/47 107 77

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 048/47 107 77

Hudobné átrium

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

048/47 107 44

Študovňa viazaných periodík

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

048/47 107 31

Študovňa odborných periodík

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

048/47 107 75

Oddelenie bibliografie

Vedúca oddelenia

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

048/47 107 80

Partnerská knižnica NR SR

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

048/47 107 78

Študovňa starých a vzácnych tlačí

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

048/47 107 78

Úsek súbežnej bibliografie

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

048/47 107 78

Bibliograficko-informačné a databázové centrum, Stredisko európskych informácií

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

048/47 107 76
048/47 107 76

Literárne a hudobné múzeum

Vedúca múzea, literárna historička

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

048/47 107 73
0918 899 014
Oddelenie dokumentačné a kultúrno-prezentačné

Konzervátorka, fotografka, výstavná technička, grafička

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

048/47 107 02

Kustódka, dokumentátorka, knihovníčka

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

048/47 107 72

Videotechnik

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

048/412 36 90

 

048/47 107 74

Referent pre edičnú a výstavnú činnosť

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

048/47 107 00

Oddelenie spoločensko-vedné

Kurátor hudobných zbierok

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

048/47 107 02

Kurátorka literárnych zbierok

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

048/47 107 71

Kurátorka literárnych zbierok

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 048/47 107 58

Zástupkyňa vedúcej múzea, kurátorka literárnych zbierok

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

048/47 107 71

Vysunuté expozície

Lektorka v Pamätnom dome J.G.Tajovského, Tajov

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

048/47 107 58

Pamätná izba Pavla Tonkoviča v Podkoniciach v budove Obecného úradu v Podkoniciach

048/418 74 00

Odbor ekonomicko - správny

Vedúci odboru, vedúci oddelenia prevádzky knižnice a správy budov

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

048/47 107 64

Oddelenie ekonomické

Vedúca oddelenia, ekonóm

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

048/47 107 27

Účtovník

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

048/47 107 27

Mzdár

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

048/47 107 24

Pokladník

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

048/47 107 24

Oddelenie informatiky a reprografie

Vedúci oddelenia, bezpečnostný správca

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

048/47 107 11

Správca počítačovej siete a web aplikácii

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

048/47 107 11

Knihárska dielňa

Anna Havlíčková

048/47 107 46

Oddelenie prevádzky knižnice a správy budov

Referent pre OBP

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

048/47 107 81

Údržbár, elektrikár

Vladimír Hiadlovský

048/47 107 47

Údržbár, kurič Ján Sedmák 048/47 107 47

 

 

 

Informátor

Jaroslava Szarowská

048/47 107 69

Vrátnik

Ing. Ľuboš Očenáš

048/47 107 69

Vrátnik

RNDr. Daniel Očenáš

048/47 107 69

Upratovačka

Ľudmila Dinková

048/47 107 45

Upratovačka

Jitka Havrdová

048/47 107 45

Upratovačka

Anna Rajnohová

048/47 107 45

Upratovačka

Helena Škvareninová

048/47 107 45

ŠVKBB NA FACEBOOKU
VIRTUÁLNA KNIZŇICA
ONLINE KATALÓG
OBJEDNAŤ SPRACOVANIE REŠERŠE
OBJEDNAŤ EXKURZIU ALEBO ŠKOLENIE
REZERVÁCIA PREHLIADKY EXPOZÍCIÍ LHM
MEDZIKNIŽNIČNÉ VÝPOŽIČNÉ SLUŽBY