Súhrnné správy

VO - zákazky s nizkou hodnotou 2. štvrť rok 2017


VO - zákazky s nizkou hodnotou 1. štvrť rok 2017


VO - zákazky s nizkou hodnotou 4. štvrť rok 2016


VO - zákazky s nizkou hodnotou 3. štvrť rok 2016


VO - zákazky s nizkou hodnotou 2. štvrť rok 2016

 

VO - zákazky s nizkou hodnotou 1. štvrť rok 2016

 

VO - zákazky s nizkou hodnotou 4. štvrť rok 2015

 

VO - zákazky s nizkou hodnotou 3. štvrť rok 2015

 

VO - zákazky s nizkou hodnotou 2. štvrť rok 2015

 

VO - zákazky s nizkou hodnotou 1. štvrť rok 2015

 

VO - zákazky s nizkou hodnotou 4. štvrť rok 2014

 

VO - zákazky s nizkou hodnotou 3. štvrť rok 2014


VO - zákazky s nizkou hodnotou 2. štvrť rok 2014

 

VO - zákazky s nizkou hodnotou 1. štvrť rok 2014

 

VO - zákazky s nizkou hodnotou 4. štvrť rok 2013

 

VO - zákazky s nizkou hodnotou 3. štvrť rok 2013

 

VO - zákazky s nizkou hodnotou 2. štvrť rok 2013

 

VO - zákazky s nizkou hodnotou 1. štvrť rok 2013

 

VO - zákazky s nizkou hodnotou 4. štvrť rok 2012

 

VO - zákazky s nizkou hodnotou 3. štvrť rok 2012

 

VO - zákazky s nizkou hodnotou 2. štvrť rok 2012

 

VO - zákazky s nizkou hodnotou 1. štvrť rok 2012


VO - zákazky s nizkou hodnotou 2011 

ŠVKBB NA FACEBOOKU
VIRTUÁLNA KNIZŇICA
ONLINE KATALÓG
OBJEDNAŤ SPRACOVANIE REŠERŠE
OBJEDNAŤ EXKURZIU ALEBO ŠKOLENIE
REZERVÁCIA PREHLIADKY EXPOZÍCIÍ LHM
MEDZIKNIŽNIČNÉ VÝPOŽIČNÉ SLUŽBY