Kontakty

Pracoviská na Lazovnej ul.č.9
tel.: 048 / 471 07 72 , 048 / 471 07 73

 

Literárne a hudobné múzeum

Vedúca múzea, literárna historička This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +421 48 4710773
Mgr. Soňa Šváčová, PhD.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +421 918 899 014

 

 

Oddelenie spoločenskovedné
Zástupkyňa vedúcej múzea, kurátorka literárnych zbierok  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +421 48 4710771
Mgr. Eva Urbanová, PhD.
Kurátorka literárnych zbierok Mgr. Zlata Troligová  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +421 48 4710771
Kurátorka literárnych zbierok Mgr. Mária Lásková  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +421 48 4710758
Kurátor hudobných zbierok Mgr. Imrich Šimig  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +421 48 4710702

 

 

Oddelenie dokumentačné a kultúrnoprezentačné
Kustódka, dokumentátorka, knihovníčka Mgr. Janka Dimošová  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +421 48 4710772
Konzervátorka, fotografka, výstavná technička, grafička  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +421 48 4710702
Mgr. Radka Čabrádiová
Videotechnik Mgr. Marek Durdiak, PhD.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +421 48 4123690
+421 48 4710774
Referent pre edičnú a výstavnú činnosť PaedDr. Dušan Jarina This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +421 48 4710700
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ŠVKBB NA FACEBOOKU
VIRTUÁLNA KNIZŇICA
ONLINE KATALÓG
OBJEDNAŤ SPRACOVANIE REŠERŠE
OBJEDNAŤ EXKURZIU ALEBO ŠKOLENIE
REZERVÁCIA PREHLIADKY EXPOZÍCIÍ LHM
MEDZIKNIŽNIČNÉ VÝPOŽIČNÉ SLUŽBY