Bibliograficko - informačné služby

 

Bibliograficko-informačná výchova používateľov:

Kontakt

tel.: 048/47 107 80
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Lazovná ul.č.9
975 58 Banská Bystrica

ŠVKBB NA FACEBOOKU
VIRTUÁLNA KNIZŇICA
ONLINE KATALÓG
OBJEDNAŤ SPRACOVANIE REŠERŠE
OBJEDNAŤ EXKURZIU ALEBO ŠKOLENIE
REZERVÁCIA PREHLIADKY EXPOZÍCIÍ LHM
MEDZIKNIŽNIČNÉ VÝPOŽIČNÉ SLUŽBY