Konzultantské služby

Elektronický katalóg knižnice:

Klasické lístkové čitateľské katalógy:

 

Služba Spýtajte sa knižnice:

 

 

 

Kontakt

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: 048/47 107 34

 

 

 

Adresa

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Lazovná ul.č.9
975 58

Banská Bystrica

ŠVKBB NA FACEBOOKU
VIRTUÁLNA KNIZŇICA
ONLINE KATALÓG
OBJEDNAŤ SPRACOVANIE REŠERŠE
OBJEDNAŤ EXKURZIU ALEBO ŠKOLENIE
REZERVÁCIA PREHLIADKY EXPOZÍCIÍ LHM
MEDZIKNIŽNIČNÉ VÝPOŽIČNÉ SLUŽBY