Medziknižničná výpožičná služba

Čo je služba MVS 

(medziknižničná výpožičná služba):

MVS-letak 

V prípade, že žiadaný dokument nie je vo fonde ŠVK BB, môže používateľ s platným členstvom v ŠVK BB požiadať o jeho zapožičanie(alebo o vyhotovenie xerokópie časti dokumentu, článok z periodika) z inej knižnice v SR(poplatok 2,- €/zväzok, cena za kópie častí dokumentov v závislosti od počtu strán a cenníka knižnice, ktorá kópiu poskytla).

 

Papierové žiadanky určené k objednávaniu prostredníctvom MVS vám poskytnú pracovníci požičovne(alebo použite žiadanku na stiahnutie). Žiadanky je potrebné vyplniť podľa predtlače(osobitne na knižné tituly a osobitne na články) a odovzdať pri okienku č. 1 až 5 v požičovni.

Vzor žiadanky na knihu

Vzor žiadanky na článok

 

Čo je služba MMVS

(medzinárodná medziknižničná výpožičná služba):

 MMVS-letak

Ak sa zahraničný dokument nenachádza vo fonde niektorej slovenskej knižnice, je možné požiadať o zapožičanie dokumentu(vyhotovenie xerokópie časti dokumentu alebo článku z periodika) zo zahraničnej knižnice.

 

Poplatky sa pohybujú v závislosti od krajiny a konkrétnej knižnice, ktorá nám titul(xerokópiu) poskytuje (ČR od 4,50 € do 10,- €, ostatné krajiny zvyčajne 15,- €, xerokópie v zmysle cenníka poskytujúcej knižnice).

 

V prípade záujmu je potrebné obrátiť sa na pracovníkov požičovne, ktorí vám poskytnú papierové žiadanky určené k objednávaniu prostredníctvom MMVS(alebo použite žiadanku na stiahnutie), tie je potrebné vyplniť podľa predtlače(osobitne na knižné tituly a osobitne na články) a odovzdať pri okienku č. 1 až 5 v požičovni.

Vzor žiadanky na knihu

Vzor žiadanky na článok

 

A)  Žiadanky na knihy a články pre individuálnych používateľov s platnou registráciou

Riadne vyplnené žiadanky(na počítači alebo paličkovým písmom) odovzdajte pracovníkom požičovne(nezabudnite ich podpísať).

Žiadanka na knihu

Žiadanka na článok

 

 

Služba MVS zároveň slúži iným knižniciam na objednávanie dokumentov(častí dokumentov) z fondu ŠVK BB pre svojich čitateľov.

 

B)  Elektronické žiadanky medziknižničnej výpožičnej služby(kniha, článok) pre inštitúcie

ONLINE FORMULÁR MVS (kniha)

ONLINE FORMULÁR MVS (xerokópia časopisu)


Poplatky: bližšie informácie nájdete v Zásadách poskytovania dokumentov prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby a v cenníku.

Zásady poskytovania dokumentov prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby

formát PDF

 

Kontakt

Mgr. Danka Rešovská
tel.: 048/47 107 34
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adresa

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Lazovná ul.č.9
975 58 Banská Bystrica

ŠVKBB NA FACEBOOKU
VIRTUÁLNA KNIZŇICA
ONLINE KATALÓG
OBJEDNAŤ SPRACOVANIE REŠERŠE
OBJEDNAŤ EXKURZIU ALEBO ŠKOLENIE
REZERVÁCIA PREHLIADKY EXPOZÍCIÍ LHM
MEDZIKNIŽNIČNÉ VÝPOŽIČNÉ SLUŽBY