Rešeršné a konzultačné služby

 

Dostupné databázy:

 

Iné služby:

Kontakt

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tel.: 048/47 107 76, 048/47 107 78

ŠVKBB NA FACEBOOKU
VIRTUÁLNA KNIZŇICA
ONLINE KATALÓG
OBJEDNAŤ SPRACOVANIE REŠERŠE
OBJEDNAŤ EXKURZIU ALEBO ŠKOLENIE
REZERVÁCIA PREHLIADKY EXPOZÍCIÍ LHM
MEDZIKNIŽNIČNÉ VÝPOŽIČNÉ SLUŽBY