Absenčné služby

Požičovňa:

Výpožičná lehota:

 

Zásady pre vrátenie kníh prostredníctvom biblioboxu

 

ŠVK v Banskej Bystrici umožňuje používateľom knižničných služieb vrátenie kníh prostredníctvom Biblioboxu, ktorý je umiestnený pred vchodom do knižnice. Ak sa rozhodnete pre vrátenie kníh týmto spôsobom, žiadame Vás o dodržiavanie nasledujúcich zásad:

 

  1. do boxu možno vrátiť požičané knihy najmä mimo prevádzkových hodín knižnice, prípadne v čase mimoriadneho prerušenia prevádzky knižnice,
  2. v pracovných dňoch budú knihy z konta používateľa odpísané do 24 hodín,
  3. čitateľ je povinný skontrolovať si na svojom konte odpísanie kníh a prípadné nezrovnalosti ihneď reklamovať e-mailom, telefonicky alebo osobne,
  4. používateľ je povinný pri najbližšej návšteve uhradiť prípadné poplatky za omeškanie,
  5. knihy vymáhané riaditeľskou alebo predžalobnou upomienkou do boxu nepatria, čitateľ je povinný odovzdať ich osobne v požičovni,
  6. knihy je potrebné vkladať do boxu šetrne, aby nedošlo k ich poškodeniu,
  7. je zakázané vhadzovať do boxu nadrozmerné knihy z dôvodu možného poškodenia kníh alebo boxu,
  8. box slúži len na vrátenie kníh vypožičaných v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici.
  9. Vrátenie kníh do biblioboxu je možné len mimo otváracích hodín knižnice

 


Top 100 najpožičiavanejších titulov za rok 2016EXPRESNÉ  VÝPOŽIČKY

Do 15 minút vybavíme požiadavky na expresné požičanie

dokumentov zo skladu na Lazovnej 9 za poplatok 0,50€/zv.

Vyhľadajte titul v on-line katalógu, na žiadanku napíšte

Vaše meno, signatúru a názov knihy.

Žiadanku odovzdajte v požičovni pri pulte 1-5.

 

expresne-vypozicky-letak-s 

 

Kontakt

tel.: 048/47 107 33, 47 107 34
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Upozornenie: Ak žiadateľ nedostane odpoveď na svoju e-mailovú požiadavku do 3 dní, musí ju zopakovať (doručiť knižnici iným spôsobom), pretože množstvo správ je uložených vo vírusovom trezore a nemožno ich vybaviť.
ŠVKBB NA FACEBOOKU
VIRTUÁLNA KNIZŇICA
ONLINE KATALÓG
OBJEDNAŤ SPRACOVANIE REŠERŠE
OBJEDNAŤ EXKURZIU ALEBO ŠKOLENIE
REZERVÁCIA PREHLIADKY EXPOZÍCIÍ LHM
MEDZIKNIŽNIČNÉ VÝPOŽIČNÉ SLUŽBY