Študovňa odborných periodík

POSKYTUJE

 • konzultačné služby
 • prezenčné výpožičky odborných periodík vo voľnom výbere
 • kopírovanie častí dokumentov
 • možnosť využívania individuálnych študijných boxov
 • možnosť využívania Letnej čitárne

 

INFORMAČNÝ FOND

 • odborné a vedecké časopisy domáce a zahraničné <<< zoznam >>>
 • denná tlač

INDIVIDUÁLNE ŠTUDIJNÉ BOXY

 • priestor pre nerušenú prácu
 • vstup počas otváracích hodín knižnice s platným preukazom
 • možnosť rezervácie
 • pripojenie na wifi 

 

OTVÁRACIE HODINY

október – máj

 

pondelok

10.00 - 17.00 h

utorok - štvrtok      10.00 - 18.00 h
piatok 10.00 - 17.00 h

 

jún – september

pondelok - utorok

10.00 - 16.00 h

streda 10.00 - 18.00 h
štvrtok - piatok 10.00 - 16.00 h

KONTAKT

Zita Turčanová

048/47 107 75

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

UMIESTNENIE ŠTUDOVNE

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Lazovná 9

2. poschodie knižnice

ŠVKBB NA FACEBOOKU
VIRTUÁLNA KNIZŇICA
ONLINE KATALÓG
OBJEDNAŤ SPRACOVANIE REŠERŠE
OBJEDNAŤ EXKURZIU ALEBO ŠKOLENIE
REZERVÁCIA PREHLIADKY EXPOZÍCIÍ LHM
MEDZIKNIŽNIČNÉ VÝPOŽIČNÉ SLUŽBY