Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Otváracie hodiny ŠVK

pondelok :

13.00 - 17.00

utorok :

10.00 - 18.00

streda : 10.00 - 18.00

štvrtok :

10.00 - 18.00

piatok :

10.00 - 18.00

sobota : 09.00 - 12.00
nedeľa: zatvorené

Oznamy - Novinky

 • 1
 • 2
Oznam

 

Vážení návštevníci,

využite online prístup k digitalizovaným tlačiam

z fondu ŠVK v Banskej Bystrici.

 

<<< VIAC >>>

Oznam

Knihy so signatúrami :

A 1 – A 40 000,

C 1 – C 35 500,

S, D, X

z externého skladu si používatelia môžu prevziať knihy nasledujúci deň.

Oznam

ŠVK v Banskej Bystrici prenajme od 1.6.2014 obchodné priestory na Striebornom námestí č. 5, Banská Bystrica o celkovej výmere 75 m2, ktorá pozostáva z chodby, dvoch miestností, skladu a sociálneho zariadenia.

Oznam


Štátna vedecká knižnica bude

v čase Veľkonočných sviatkov

18. 4 - 21. 4. 2014

zatvorená 

Oznam

ŠVK v Banskej Bystrici prijme do zamestnania pracovníka na pozíciu správca siete, webmaster.
Požadované vzdelanie : VŠ príslušného zamerania, prax vítaná

45

tc-uputavka

facebook-profile-svkbb

Anketa

Ako ste spokojní s našou web stránkou?

WIFI zóna

Elektronická čítačka

ebook-banner-small

Ocenenia

cena-primatora2

 Cena primátora za rok 2013


topweblib2

 

 ocenenie2

Ocenenie na konferencii Krym 2010


topweblib2010-kvalitne sidlo

Lutherova Biblia

lutherova_biblia

Kulturné podujatia v rezorte kultúry - www.navstevnik.sk

Novinky z MK SR

Citát známej osobnosti

Kniha objíma svojimi doskami ľudského ducha.

Freytag

Prehlásenie o prístupnosti

Prehlásenie o prístupnosti

 

Technický prevádzkovateľ spoločnosť SWAN

 

Redakčný systém Joomla

Prezentačná činnosť

 

Výstavy

Výstavy sú základnou formou prezentácie zbierok a nových prírastkov v kontextuálnych súvislostiach, ktoré boli a sú výsledkom výskumu. Za tridsať rokov to bolo okolo 200 výstavných inštalácií pre vyše 250 000 návštevníkov.

 

Popularizačná prezentácia

pre rozličné vekové, sociálne a iné kategórie návštevníkov:

 • špecializované vyučovacie hodiny, na ktorých sa vhodne uplatňuje umelecká špecializácia múzea so zameraním na literatúru, hudbu, výtvarnú a estetickú výchovu a i.
 • tvorivé aktivity v expozíciách (vodenie bábok, vlastné scénky a dramatizácie, hra na ľudových hudobných nástrojoch, rytmicko-pohybové hry, hravé vedomostné kvízy a súťaže)
 • besedy a literárne stretnutia so spisovateľmi, literárnymi vedcami, skladateľmi, muzikológmi, hercami, režisérmi a inými osobnosťami
 • prezentácie kníh spisovateľov žijúcich alebo spätých s banskobystrickým regiónom,
 • koncerty a rozličné umelecké programy
 • vlastivedné prechádzky po evanjelickom cintoríne pri Lazovnej ulici v Banskej Bystrici, kde sú pochovaní významní národní dejatelia
 • pietne spomienky pri hroboch osobností
 • exkurzie v historickom centre Banskej Bystrice
 • čajové večierky pre starších občanov so zaujímavými literárnymi a hudobnými témami, ktoré napĺňajú vzdelávacie i kultúrnorekreačné ciele

 

Vedecká prezentácia

Semináre, sympóziá, konferencie, kongresy a iné formy a druhy, ktoré múzeum organizuje v spolupráci s ďalšími vedeckými, odbornými, školskými a inými inštitúciami. Okrem organizovania podujatí pracovníci LHM vystupujú na odborných podujatiach iných inštitúcií.

 

Publikačná a edičná činnosť

 • Literárno-hudobné Pohronie č.1-18 (1969-1986)
 • edícia Naši rodáci (od roku 1976 - personálne bibliografie, zborníky zo seminárov, monografie)
 • monografické brožúry, príležitostné zborníky, bibliofílie, katalógy k výstavám, listovky, metodické a ponukové listy najmä pre školy a rozličné drobné tlače k podujatiam, expozíciám a výstavám, PF, vreckové kalendáre a i.
 • zvukové oživovanie hudobných diel zo svojho zbierkového fondu prostredníctvom zvukových nosičov, LHM vydalo 2 SP platne, v spolupráci s Music Master Banská Bystrica 1 CD, podieľalo sa na iných CD a rozhlasových nahrávkach
 • publikačná činnosť pracovníkov múzea v dennej a odbornej tlači, časopisoch, rozhlase a televízii

 

Záujmové kluby pri LHM

 • literárny klub Litera 2, ktorý od roku 2010 vedie Mgr. Zlata Troliogová, dosiaľ vydal 12 zborníkov autorských prác svojich členov, ktorí publikujú aj samostatne, získavajú rozličné literárne ocenenia a dvaja z nich sa už stali členmi Spolku slovenských spisovateľov