Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Otváracie hodiny ŠVK

pondelok :

13.00 - 17.00

utorok :

10.00 - 18.00

streda : 10.00 - 18.00

štvrtok :

10.00 - 18.00

piatok :

10.00 - 18.00

sobota : 09.00 - 12.00
nedeľa: zatvorené

Oznamy - Novinky

 • 1
 • 2
Oznam

 

Vážení návštevníci,

využite online prístup k digitalizovaným tlačiam

z fondu ŠVK v Banskej Bystrici.

 

<<< VIAC >>>

Oznam

Knihy so signatúrami :

A 1 – A 40 000,

C 1 – C 35 500,

S, D, X

z externého skladu si používatelia môžu prevziať knihy nasledujúci deň.

Oznam

ŠVK v Banskej Bystrici prenajme od 1.6.2014 obchodné priestory na Striebornom námestí č. 5, Banská Bystrica o celkovej výmere 75 m2, ktorá pozostáva z chodby, dvoch miestností, skladu a sociálneho zariadenia.

Oznam


Štátna vedecká knižnica bude

v čase Veľkonočných sviatkov

18. 4 - 21. 4. 2014

zatvorená 

Oznam

ŠVK v Banskej Bystrici prijme do zamestnania pracovníka na pozíciu správca siete, webmaster.
Požadované vzdelanie : VŠ príslušného zamerania, prax vítaná

45

tc-uputavka

facebook-profile-svkbb

Anketa

Ako ste spokojní s našou web stránkou?

WIFI zóna

Elektronická čítačka

ebook-banner-small

Ocenenia

cena-primatora2

 Cena primátora za rok 2013


topweblib2

 

 ocenenie2

Ocenenie na konferencii Krym 2010


topweblib2010-kvalitne sidlo

Lutherova Biblia

lutherova_biblia

Kulturné podujatia v rezorte kultúry - www.navstevnik.sk

Novinky z MK SR

Citát známej osobnosti

Môj život začal, keď som dostala svoj prvý čitateľský preukaz.

Rita Mae Brown

Prehlásenie o prístupnosti

Prehlásenie o prístupnosti

 

Technický prevádzkovateľ spoločnosť SWAN

 

Redakčný systém Joomla

Štruktúra zbierkového fondu

 

Z hľadiska obsahovej a druhovej štruktúry je zbierkový fond múzea rozmanitý. Zahŕňa okolo

30 000 jednotiek / 50 000 kusov zbierkových predmetov a dokumentov so vzťahom k osobnostiam, umeleckým telesám, inštitúciám a významným literárnym a hudobným akciám:

 

 • reálie (trojrozmerné predmety: klasické a ľudové hudobné nástroje, nástroje na ich výrobu, drobné osobné predmety spisovateľov, skladateľov a iných osobností, mobiliár a iné predmety)
 • zbierkové predmety archívnej povahy (autografy literárnych a hudobných diel, rukopisy rozličných autorov, osobné doklady, korešpondencia), ktoré sú vzhľadom k špecializácii LHM najpočetnejšie
 • typografiky (vzácny fond starých tlačí z 15. - 19. storočia, historická knižnica osvietenského učenca a kňaza Samuela Kollára z Čerenčian, knihy a nototlače súčasných autorov)
 • drobné tlače (programy, bulletiny, plagáty k podujatiam, divadelným a hudobným vystúpeniam a pod.)
 • fóniky (magnetofónové nahrávky, gramoplatne, kompaktné platne - CD)
 • ekraniky (filmy, videofilmy, diapozitívy)
 • výtvarné zbierky (obrazy, grafiky, plastiky, užité umenie)
 • scénografiky (návrhy scén a kostýmov, kostýmy, rekvizity, bábky a pod. so vzťahom k profesionálnemu i ochotníckemu činohernému, hudobnému a bábkovému divadlu, ako aj iným divadelným formám
 • fotografie (osobností, telies, nehnuteľností, akcií a pod.)
 • kódy (mikrografy, mikrofiše, počítačové médiá a podobne)
 • videotéka, viď ďalej

 

Videotéka

 1. Spisovatelia a literárni vedci - L.Ballek, A.Chudoba, J.Fekete, J.Findra, P.Hrúz, N.Hosťovecká, P.Holka, P.Jaroš, K.Jarunková, P.Karvaš, Z.Kasáč, M.Kováč, P.Kováčik, I.Kružliak, V.Kondrót, J.Kuniak, A.Matuška, D.Mikolaj, D.Mokoš, V.Mináč, O.Nagaj, I.Plintovič, H.Ponická, E.Podlipná, Z.Solivajsová, M.Rázus, J.Števček, P.Števček, L.Ťažký, K.Wlachovský, O.Zahradník, Š.Žáry, Š.Šinalová-Kopecká
 2. Hudobní skladatelia a teoretici - J.Albrecht, T.Andrašovan, I.Bázlik, J.Bázlik, V.F.Bystrý, J.L.Bela, D.Sturli-Bellová, J.Cikker, B.Hronec, Š.Jurovský, V.Gajdoš, Z.Mikula, J.Móry, A.Očenáš, S.Stračina, P.Tonkovič, A.Zemanovský, V.Wick, K.Wurm, J.Iršai, B.Felix
 3. Iné osobnosti - P.Herchl, M.Kňažko, M.Lasica a J.Satinský, I.Rapaičová, sólisti opery a herci činohry DJGT v jednotlivých inscenáciách a hrách o J.Murgašovi
 4. Koncertné vystúpenia spevákov - Š., J. a M.Babjakovci, M.Doboš, A.Dvorská, P.Dvorský, B.Jatiď‡, O.Hromadová, J.Kundlák, G.Ovsepian, Š.Rybárska, A.Trgová, F.Zvarík, M.Andrašovanová, P.Svetlík, H.Benedeková, J.Susík
 5. Opera, opereta, muzikál - Inscenácie opier, operiet a muzikálov Štátnej opery v Banskej Bystrici, (predtým DJGT): La Favorita (s M.Babjakom), Edgar, Nabucco, Bohéma, Carmen, Rusalka, Zvonček, Zuzankino tajomstvo, Čardášová princezná, Ťažkosti operného riaditeľa, Krútňava, Tosca (s P.Dvorským), Madame Butterfly, Veselá vdova, Netopier, Nápoj lásky, Martin a slnko, Don Giovanni, La Traviata, My Fair Lady, Zem úsmevov, Mamzelle Nitouche, Juro Jánošík, Mister Scrooge, Vzkriesenie, Parížsky parfum, koncert k výročiu O.Malachovského, Novoročné koncerty ŠO a iné.
 6. Zborový spev - Veľký chrámový koncert, Spevokol Hron, XII. a XIV. Festival zborového spevu V.F.Bystrého, Miešaný spevácky zbor v ev. kostole, STABAT MATER, SZSU v ev. kostole, Kantátový koncert z diel slovenských autorov (V.F. Bystrý - Slovenská pieseň, J.L.Bella - Jánošíkova svadba)
 7. Komorná hudba - Trávníčkovo kvarteto (novoročné koncerty '90, '92, '94, '95, Smrť a dievča), Jurovského trio a Jurovského kvinteto, Klavírny koncert T.Fraňovej, Igor Bázlik v LHM, Komorná opera Bratislava
 8. Chrámová hudba - Veľký chrámový koncert, Hudobné skvosty v chráme, Organový koncert, Igor Bázlik v ev. kostole, Pravoslávna omša v Komárne, STABAT MATER od G.Rossiniho vo farskom kostole
 9. Židovská hudba - Jedinečný koncert židovskej hudby, 1994
 10. Folklór - šudové hudby (Urpín, Hronka, Mladosť-Valaška), Folkl. súbor Hron, Folklórne slávnosti pod Poľanou 1991, 1992, 1994, šudová kultúra Oravy - film ČTV, Hrajte, že mi hrajte- Ján Baran, Ján Ambróz
 11. Výrobcovia ľudových hudobných nástrojov - J.Biháry zo Žírian (Ponitrie), A.Kadera z Brezna (Horehronie), L. a T.Koblíčekovci z Turíčiek (Novohrad), D.Šupták z B.Bystrice, M.Molnár z Fiľakova (Novohrad), J.Nemček z B.Bystrice (pôvodom z Kovačice), J.Sedliak z Hiadľa (Horehronie)
 12. Chalupkovo Brezno
 13. Akademická Banská Bystrica
 14. Melódie spomienok - swing, jazz, big beat z čias nedávnych
 15. Kremnické gagy 1991, 1993, 1995, 2000
 16. Rocková hudba - koncerty banskobystrických rockových súborov (Paranoya, Hasiaci prístroj, Hematit, Ghetto, Dictator, Asfalt, Charon, Abstract, VZNCH, Džem, Schody, Šichta, Roman & Alek, Snol)
 17. Dixielandový festival 2000
 18. Tajovského divadelné hry 2000, 2001
 19. Bábkarská Bystrica 1992, 2001, Bábkarský festival Topoľčianky 1994