Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Otváracie hodiny ŠVK

pondelok :

13.00- 17.00

utorok :

10.00- 18.00

streda : 10.00- 18.00

štvrtok :

10.00- 18.00

piatok :

10.00- 18.00

sobota : 09.00- 12.00
nedeľa : zatvorené

 

Oznamy - Novinky

  • 1
  • 2
Oznam

Vážení návštevníci,

využite online prístup k digitalizovaným tlačiam z fondu ŠVK v Banskej Bystrici.

 <<< VIAC >>>

Oznam

Knihy so signatúrami :

A 1 – A 40 000, C 1 – C 35 500, S, D, X

z externého skladu si používatelia môžu prevziať v nasledujúci deň.

Oznam

Zmena obsahu vo virtuálnej knižnici ŠVKBB od 1.1.2015  

logo-ebrary-small

<<< VIAC >>>

Oznam

Tvorivé centrum ponúka svojim používateľom novú službu - prezenčné vypožičiavanie spoločenských hier

 <<< VIAC >>>

Oznam - zmena programu

Stretnutie v rámci cyklu Osobnosti

"Otec a syn vo vede"

dňa 26.1.2015 o 16.00h sa ruší.

 <<< VIAC >>>

 

Nové knihy vo fonde

Aktualizované dňa 19.1.2015

 

 

Záhlavie:                  Drgoňová, Mariana
Názov:                     Anglicko-nemecko-slovenský obrázkový slovník pre šikovné deti / Mariana Drgoňová ; [anglický
                            text Martina Gavlíková]
Vydavateľ:                 Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2013
Popis:                      96 s. : fareb. ilustr. ; 31 cm


Záhlavie:                  Halász, Juraj,
Názov:                     Cintorín sv. Rozálie v Košiciach / Juraj Halász
Vydavateľ:                 Bratislava : Občianske združenie Tradície a hodnoty : Slovenské národné múzeum - Múzeum
                            kultúry Maďarov na Slovensku, 2013
Vydanie:                    1. vyd.


Záhlavie:                  Beránek, Jaromír
Názov:                     Ekonomika cestovního ruchu / Jaromír Beránek a kolektív
Vydavateľ:                 Praha : MAG Consulting, 2013
Vydanie:                    1. vyd.


Záhlavie:                  Čorejová, Tatiana
Názov:                     Evaluatin of satisfaction in Bost method / Tatiana Čorejová, Stanislav Borkowski
Vydavateľ:                 Žilina : Edis : Žilinská univerzita, 2013
Vydanie:                    1. vyd.


Záhlavie:                  Zelený, Ján
Názov:                     Identifikácia  a posudzovanie rizika / Ján Zelený a kol.
Vydavateľ:                 V Banskej Bystrici : Belianum : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2013
Vydanie:                    1. vyd.


Názov:                     Navrhovanie  a kontrola zemných konštrukcií dopravných stavieb / Martin Decký ... [et al.]
Vydavateľ:                 V Žiline : Žilinská univerzita : Edis, 2013
Vydanie:                    1. vyd.
Edícia:                    Vedecké monografie


Záhlavie:                  Stádník, Bohumil
Názov:                     Teorie a praxe dluhopisů I / Bohumil Stádník
Vydavateľ:                 V Praze : Vysoká škola ekonomická, Fakulta financí a účetnictví, Katedra bankovnictví a
                            pojišťovnictví : Oeconomica, 2013
Vydanie:                    Vyd. 1.


Záhlavie:                  Zjavková, Mária
Názov:                     Torty a múčniky / Mária Zjavková ; [fotografie Michal Pišný]
Vydavateľ:                 Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, c2013
Popis:                      144 s. : fareb. fotogr. ; 28 cm


Záhlavie:                  Czech-Polish-Slovak Paleontological conference
Názov:                     15th Czech-Polish-Slovak paleontological conference : abstract book : November 19-20, 2014 Banská
                            Bystrica, Slovak Republic / edited by Radovan Kyška Pipík, Ján Soták & Juraj Šurka
Vydavateľ:                 Banská Bystrica : Geological Institute of Slovak academy of sciences, 2014
Vydanie:                    1. edt.


Záhlavie:                  Krefeld, Michael Katz,
Názov:                     Vyšinutí / Michael Katz Krefeld ; preložila Lucia Žáková
Vydavateľ:                 Bratislava : Ikar, 2014
Popis:                      375 s. ; 21 cm


Názov:                     (Ako) Učiť ochranu prírody na vysokých školách? : zborník abstraktov z vedeckej konferencie s
                            medzinárodnou účasťou : Banská Bystrica, 6.-8. novembra 2014 / Peter Urban (ed.)
Vydavateľ:                 V Banskej Bystrici : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra biológie a
                            ekológie, 2014
Vydanie:                    Vyd. 1.
Popis:                      26 s. ; 20 cm


Záhlavie:                  Dubovský, Dušan,
Názov:                     Album Revúcej / [text, fotografie, pohľadnice, negatívy, diapozitívy a dokumenty] Dušan
                            Dubovský ; [preklad do angličtiny: Zuzana Kovaľová, preklad do nemčiny: Igor Bučik]
Vydavateľ:                 Revúca : Mesto Revúca, 2014
Vydanie:                    Vyd. 1.


Záhlavie:                  Jančár, Ivan
Názov:                     Alex Mlynárčik / kurátor výstavy, texty v monografii Ivan Jančár ; [spolupráca na monografii
                            Lucia Faltinová ; bibliografia Lucia Halászová ; fotografie Peter Marek...[et al. ]
Vydavateľ:                 Bratislava : Galéria mesta Bratislavy : Slovart : Krása, 2014
Popis:                      393 s. : fotogr., faksim., portr. ; 29 cm


Záhlavie:                  Müllerová, Libuše,
Názov:                     Auditing / Libuše Müllerová, Vladimír Králíček a kolektiv
Vydavateľ:                 V Praze : Vysoká škola ekonomická : Oeconomica, 2014
Vydanie:                    Vyd. 1.


Záhlavie:                  Automation in Production Planning and Manufacturing
Názov:                     Automation in Production Planning and Manufacturing : 15th international scientific conference :
                            19.-21. May 2014, Žilina-Oščadnica, Slovak Republic : in framework of International project CEEPUS
                            CII-SK30-04-0809 : Central European exchange program for university studies / [editor: I. Kuric]
Vydavateľ:                 Žilina : University of Žilina, 2014
Vydanie:                    [1st ed.]


Názov:                     Babka varila a radila : [recepty starých materí zo súťažných kôl z Rajeckej, Terchovskej,
                            Bytčianskej doliny, Rožnova pod Rdhoštěm, Žiliny a okolia] / [fotografie: Milan Kosec]
Vydavateľ:                 V Žiline : Krajské kultúrne stredisko, 2014
Popis:                      109 s., [10] s. fotogr. príl. : fareb. fotogr. ; 21 cm


Záhlavie:                  Walter, Jess,
Názov:                     Krásne trosky / Jess Walter ; [z anglického originálu ... preložila Monika Srnková]
Vydavateľ:                 Bratislava : Aktuell, 2014
Popis:                      320 s. : ilustr. mapy ; 22 cm


Názov:                     Bibliaolvasó Kalauz a 2015. évre / [szerkesztés és szöveggondozás: Somogyi Alfréd]
Vydavateľ:                 Komárom : Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, 2014
Vydanie:                    1. kiadás
Popis:                      166 s. ; 20 cm


Názov:                     Biológia pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom / Mária
                            Uhereková ... [et al.] ; [ilustrácie Daniela Ondreičková ; autori fotografií: Angelika
                            Matľáková, Mária Uhereková, Jaroslava Endrychová]
Vydavateľ:                 [Prievidza] : Združenie EDUCO, 2014
Vydanie:                    2. vyd.
Popis:                      75 s. : fareb.  fotogr., ilustr. ; 30 cm

Záhlavie:                  Prince, Derek,
Názov:                     Požehnanie, alebo, Kliatba : vyber si! : sloboda od tlakov, o ktorých si si myslel že s nimi
                           musíš žiť / Derek Prince ; [slovenský preklad: Branislav Čekan]
Vydavateľ:                 Košice : Publishing House Dunamis, 2014
Vydanie:                   2. vyd.


Záhlavie:                  Bílková, Veronika,
Názov:                     Boj proti terorismu z pohledu ochrany lidských práv / Veronika Bílková
Vydavateľ:                 Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  Leibovitz, Liel
Názov:                     Leonard Cohen : život, hudba a vykoupení : k 80. narozeninám Leonarda Cohena / Liel Leibovitz ; [z
                           anglického originálu ... přeložila Kateřina Novotná]
Vydavateľ:                 Praha : Vyšehrad, 2014
Vydanie:                   Vyd. 1.


Záhlavie:                  Vondrák, Jiří,
Názov:                     Bulat Okudžava, aneb, Od Nohavici k Provázku / Jiří Vondrák
Vydavateľ:                 Praha : Dobrovský, 2014
Edícia:                    Omega


Záhlavie:                  Novotná, Jarmila,
Názov:                     Byla jsem šťastná / Jarmila Novotná ; [textologicky spolupracoval, uspořádal, přílohami
                            doplnil a k tisku připravil Jan Králík ; filmografii zpracovala Markéta Nedvědová]
Vydavateľ:                 Liteň : Občanské sdružení Zámek Liteň, 2014
Vydanie:                    3. opravené a doplněné vyd.


Záhlavie:                  Lewis, C. S.
Názov:                     Kroniky Narnie / Clive Staples Lewis; ilustrácie Pauline Baynesová; [z anglického originálu
                            preložil Patrick Frank]
Vydavateľ:                 Bratislava : Slovart, 2014
Popis:                      221 s. : ilustr. ; 20 cm


Záhlavie:                  Beattie, Melody
Názov:                     Skoncujte so spoluzávislosťou : ako sa nenechať ovládať druhými a žiť vlastný život /
                            Melody Beattie ; [z anglického originálu preložila Barbora Daxner]
Vydavateľ:                 [Bratislava] : Citadella, 2014
Popis:                      294 s. ; 21 cm


Záhlavie:                  Cyrilometodské dni v Terchovej
Názov:                     Cyrilometodské dni v Terchovej : pamätnica (1990-2014) / zostavil a zredigoval Peter Cabadaj ;
                            [spolupracovali Soňa Reháková ... [et al.] ; fotografie Milan Kosec ... [et al.]]
Vydavateľ:                 Žilina : Krajské kultúrne stredisko, 2014
Popis:                      107 s. : fotogr. ; 21,5 cm


Záhlavie:                  Přibáň, Michal,
Názov:                     Česká literární nakladatelství 1949-1989 / Michal Přibáň a kol.
Vydavateľ:                 Praha : Academia, 2014
Vydanie:                    1. vyd.


Záhlavie:                  Alabánová, Mária,
Názov:                     Čítanka zo slovenskej literatúry pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s
                            osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským / Mária Alabánová ; [ilustrácie Martin
                            Augustín]
Vydavateľ:                 Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2014
Vydanie:                    2. vyd.


Záhlavie:                  Jureníková, Adela
Názov:                     Čo má vedieť tretiak z matematiky / Adela Jureníková
Vydavateľ:                 Bratislava : Príroda, 2014
Vydanie:                    1. vyd.


Záhlavie:                  Ukrývané deti (Košice, Slovensko)
Názov:                     Čo so spomienkami našimi? / ukrývané dieťa Slovensko skupina Košice 1993-2013
Vydavateľ:                 [Gelnica] : Vydavateľstvo G-ATELIÉR, 2014
Vydanie:                    2. doplnené vyd.


Záhlavie:                  Platznerová, Katarína
Názov:                     Dejiny umenia od A po Z : kompletný sprievodca svetovým umením / Katarína Platznerová
Vydavateľ:                 Bratislava : Príroda, 2014
Vydanie:                    1. vyd.


Záhlavie:                  Hivešová-Šilanová, Daniela,
Názov:                     Deti Slnka : [adaptácia rovnomennej rómskej rozprávky D. Hivešovej z knihy Vtáčatko
                            Koráločka] / [D. Hivešová-Šilanová ; editori: Susan Barfield, Bibána Hlebová, Stanislav Cina
                            ; adaptácia rozprávky: Bibiána Hlebová ; preklad do anglického jazyka: Jana Kožárová ;
                            preklad do rómskeho jazyka: Stanislav Cina ; zostavovateľka ilustrácií: Tatiana Dubayová]
Vydavateľ:                 V Prešove : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2014
Popis:                      15 s. : ilustr. ; 21 cm


Záhlavie:                  Detská rozprávková Žilina
Názov:                     Detská rozprávková Žilina 2014 : zborník prác z celoslovenskej literárnej súťaže /
                            [zostavila: Adriana Hausnerová ; ilustrácie: Janka Matejčíková, Eva Mišuthová ; foto: Veronika
                            Hrušková, Marián Závadský]
Vydavateľ:                 Žilina : Krajské kultúrne stredisko, 2014
Popis:                      40 s. : fotogr., ilustr. ; 21 cm


Záhlavie:                  Helle, Helle,
Názov:                     Mala som to písať v prítomnom čase / Helle Helle ; [z dánskeho originálu ... preložila
                            Katarína Motyková ; ilustrácie Lenka Šturmankinová]
Vydavateľ:                 Bratislava : Artforum, 2014
Popis:                      123 s. ; 20 cm


Záhlavie:                  Ďuriš, Milan
Názov:                     Didaktika odborného výcviku / Milan Ďuriš
Vydavateľ:                 V Banskej Bystrici : Belianum : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2014
Vydanie:                    1. vyd.


Záhlavie:                  Žolnová, Jarmila
Názov:                     Dieťa s problémovým správaním v materskej škole : [vysokoškolská učebnica] / Jarmila
                            Žolnová
Vydavateľ:                 Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2014
Vydanie:                    1. vyd.


Záhlavie:                  Benge, Janet
Názov:                     Dietrich Bonhoeffer : uprostred zla / Janet & Geoff Benge ; [preklad z angličtiny ... Lenka
                            Liptáková]
Vydavateľ:                 Kežmarok : ViViT, [2014]
Vydanie:                    1. vyd.


Záhlavie:                  Kassay, Štefan,
Názov:                     Diktát času je neúprosný / Štefan Kassay
Vydavateľ:                 [Bratislava] : Veda, vydavateľstvo SAV, 2014
Popis:                      149 s. : fotogr., tab. ; 20,5 cm


Záhlavie:                  Kňaze, Ivan,
Názov:                     Dravec a korisť / [text a fotografie] Ivan Kňaze
Vydavateľ:                 Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2014
Popis:                      110 s. : fotogr. ; 23 cm


Záhlavie:                  Tomová, Anna
Názov:                     Economics of air navigation services / Anna Tomová
Vydavateľ:                 V Žiline : Žilinská univerzita : EDIS-vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2014
Popis:                      225 s. : grafy, mp., sch., tab. ; 29 cm


Názov:                     Ekonomické aktivity obcí a měst / Petr Toth ... [et al.]
Vydavateľ:                 Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014
Popis:                      127 s. : grafy, tab. ; 20 cm


Záhlavie:                  Hronček, Pavel,
Názov:                     Environmental history of the landscape : case study of Brusno / Pavel Hronček
Vydavateľ:                 Banská Bystrica : Belianum - Vydavateľstvo UMB, Fakulta prírodných vied, 2014
Vydanie:                    1. ed.


Záhlavie:                  Jesenský, Miloš
Názov:                     Etnografia Kysúc a Tešínska : zborník z medzinárodnej etnografickej konferencie / Miloš
                            Jesenský a kolektív ; [editor: Miloš Jesenský ; preklad resumé: František Vaško]
Vydavateľ:                 V Čadci : Kysucké múzeum, 2014
Popis:                      263 s. : fotogr. ; 24 cm


Záhlavie:                  Gardner, Lisa
Názov:                     Ničoho sa neboj / Lisa Gardnerová ; [z anglického originálu] ... preložil Ján Dulla
Vydavateľ:                 Bratislava : Ikar, 2014
Vydanie:                    [1. vyd.]


Záhlavie:                  Salinger, J. D.
Názov:                     Franny a Zooey / J. D. Salinger ; [z anglického originálu...preložil Jozef Kot]
Vydavateľ:                 Bratislava : Artforum, 2014
Popis:                      149 s. ; 19 cm


Záhlavie:                  Perlmutter, David
Názov:                     Pšeničný mozog : prekvapivá pravda o pšenici a sacharidoch - tichých zabijakoch vášho mozgu :
                            [inovatívny prístup k nášmu najzraniteľnejšiemu orgánu] / David, Perlmutter, Kristin Loberg ;
                            [z anglického originálu ... preložila Zuzana Jánska]
Vydavateľ:                 Bratislava : Aktuell, 2014
Vydanie:                    [1. vyd.]


Záhlavie:                  Farkas, Ottó,
Názov:                     A hanvai pap hamvai : beszédes múlt könyvek / Ottó Farkas ; [illusztráció: Bene Valéria]
Vydavateľ:                 [Dubnov] : Občianske združenie Rozprávajúca minulosť, 2014
Vydanie:                    1. kiad.


Záhlavie:                  Wattin, Danny,
Názov:                     Poklad pána Isakowitza / Danny Wattin ; [translation Alexandra Debnárová ; mapy: Ting Adolphus]
Vydavateľ:                 Bratislava : Fortuna Libri, 2014
Vydanie:                    1. vyd.


Záhlavie:                  Bílý, Jiří,
Názov:                     Homo oeconomicus evropského feudalismu / Jiří Bílý
Vydavateľ:                 Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014
Edícia:                    Monografie


Záhlavie:                  Ganeri, Anita,
Názov:                     Divoké sopky / Anita Ganeri ; ilustroval Mike Philips ; [z anglického originálu ... preložil
                            Juraj Činčura]
Vydavateľ:                 Bratislava : Slovart, 2014
Vydanie:                    2. slov. vyd.


Záhlavie:                  Arnold, Nick
Názov:                     Otravné jedy / Nick Arnold ; [ilustroval Tony de Saulles ;  [editorka Zuzana Šeršeňová ; z
                            anglického originálu ...  preložil Juraj Kubica]
Vydavateľ:                 Bratislava : Slovart, 2014
Vydanie:                    2. slovenské vydanie


Záhlavie:                  Lewis, C. S.
Názov:                     Kroniky Narnie / C. S. Lewis ; ilustrácie Pauline Baynesová ; [z anglického originálu ...
                            preložil Patrick Frank]
Vydavateľ:                 Bratislava : Slovart, 2014
Popis:                      224 s. : ilustr. ; 20 cm


Záhlavie:                  Hadjiandreou, Emmanuel
Názov:                     Domáci chlieb / recepty na voňavý chrumkavý chlieb s fotografiami prípravy / Emmanuel
                            Hadjiandreou ; [z anglického originálu...preložila Zuzana Šeršeňová ; fotografie Steve Painter
                            ; editorka Jana Behulová ]
Vydavateľ:                 Bratislava : Slovart, 2014
Vydanie:                    1. slov. vyd.


Záhlavie:                  Sloboda, Rudolf,
Názov:                     Hudba / Rudolf Sloboda ; [ilustrácie Ľudovít Hološka]
Vydavateľ:                 Bratislava : Ikar, 2014
Vydanie:                    2. vyd., v Ikare 1.


Záhlavie:                  Šejvl, Michal,
Názov:                     Idea právního státu v dějinách filozofie / Michal Šejvl
Vydavateľ:                 Plzeň : Vydavateľlství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014
Popis:                      261 s. ; 20 cm


Záhlavie:                  Schirlbauer, Anna
Názov:                     Igor Grossmann - Moja dedina / Anna Schirlbauer ; [editor Stanislav Muntág ; text Peter Krištúfek,
                            Dado Nagy, Anna Schirlbauer ; fotografie Igor Grossmann ... [et al.]]
Vydavateľ:                 [Martin] : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2014
Edícia:                    Knižnica Matice slovenskej. Séria obrazových publikácií ; zv. 16


Záhlavie:                  Dán, Dominik,
Názov:                     Jednou nohou v hrobe / Dominik Dán
Vydavateľ:                 Bratislava : Slovart, 2014
Vydanie:                    1. vyd.


Záhlavie:                  Táborský, Miloš
Názov:                     Kardiologie pro interní praxi / Miloš Táborský et al.
Vydavateľ:                 Praha : Mladá fronta, 2014
Vydanie:                    1. vyd.


Názov:                     Keď potrebuješ radu- / [zostavil] Pietro Biblico ; illustrations Vierka Šinálová ml.
Vydavateľ:                 [Doľany] : ZAEX, 2014
Vydanie:                    1. vyd.
Popis:                      167 s. : ilustr. ; 16 cm


Záhlavie:                  Busch, Wilhelm,
Názov:                     Malé príbehy / Wilhelm Busch ; [podľa 2. vydania Kleine Erzählungen ... preložil Tomáš Gáll]
Vydavateľ:                 Kežmarok : ViViT, 2014
Vydanie:                    2. vyd.


Záhlavie:                  Petro, Martin
Názov:                     Klinika lásky / Martin Petro
Vydavateľ:                 Bratislava : Evitapress, 2014
Vydanie:                    1. vyd.


Záhlavie:                  Hlôšková, Silvia
Názov:                     -Kolobeh- : zborník poézie a príhovorov k smútočným občianskym obradom / Silvia Hlôšková ;
                            [ilustrácie: Jana Melišková]
Vydavateľ:                 Banská Bystrica : Združenie ZPOZ Človek-človeku v SR, 2014
Popis:                      320 s. : ilustr. ; 20 cm


Záhlavie:                  Nevima, Jan,
Názov:                     Konkurenceschopnost regionů Visegrádské čtyřky : (teoretické a empirické přístupy  k
                            vymezení, měření a hodnocení) / Jan Nevima
Vydavateľ:                 Praha : Kamil Minařík-Professional Publishing, 2014
Vydanie:                    1.  vyd.


Záhlavie:                  Firstová, Jana
Názov:                     Kriminalita mládeže v sociálních souvislostech / Jana Firstová
Vydavateľ:                 Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014
Popis:                      215 s. : grafy, tab. ; 21 cm


Záhlavie:                  Burda, Patrik
Názov:                     Krizová komunikace s agresivním a hostilním pacientem / Patrik Burda
Vydavateľ:                 Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2014
Vydanie:                    Vyd. 1.

Záhlavie:                  Prince, Derek,
Názov:                     Božia moc meniaca život : dovoľ Bohu aby zmenil tvoj život / Derek Prince ; [slovenský preklad:
                            Branislav Čekan]
Vydavateľ:                 Košice : Publishing House Dunamis, 2014
Vydanie:                    1. vyd.


Záhlavie:                  Lewis, C. S.
Názov:                     Kroniky Narnie / Clive Staples Lewis; ilustrácie Pauline Baynesová; [z anglického originálu
                            preložil Patrick Frank]
Vydavateľ:                 Bratislava : Slovart, 2014
Popis:                      180 s. : ilustr. ; 20 cm

Záhlavie:                  Bieliková, Marcela
Názov:                     Ľudské práva vo výchove v škole a rodine,
                           názory rodičov žiakov základných a stredných
                           škôl / Marcela Bieliková
Vydavateľ:                 Bratislava : Centrum vedecko-technických
                           informácií SR, Oddelenie prevencie a výskumov
                           mládeže, 2014
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  Alexander, Eben,
Názov:                     Mapa večnosti / Eben Alexander v spolupráci s
                           Ptolemym Tompkinsom ; [z angličtiny preložil
                           Róbert Hrebíček ]
Vydavateľ:                 Bratislava : Fortuna Libri, 2014
Vydanie:                   1. vyd.


Autor:                     Hejný, Milan, 1936-
Názov:                     Matematika : učebnica pre 1. ročník základnej
                           školy / Milan Hejný, Darina Jirotková, Jana
                           Slezáková-Kratochvílová ; ilustrácie: Dana
                           Raunerová ; [preklad: Peter Halák ; autor
                           fotografií: Karel Brož]
Popis:                     fareb. fotogr. a ilustr.


Záhlavie:                  Murphy, Joseph,
Názov:                     O zdravém sebevědomí : škola pozitivního
                           myšlení : zužitkujte potenciál podvědomí a
                           vytvořte si zdravé sebevědomí / Joseph Murphy
                           [překlad: Ivana Nuhlíčková]
Vydavateľ:                 Bratislava : Aktuell, c2014
Popis:                     191 s. ; 20 cm


Záhlavie:                  Pinnock, Dale
Názov:                     Doktor šéfkuchár : 80 receptov, ktoré liečia /
                           Dale Pinnock ; [z anglického  
                           originálu...preložila Katarína Bukovenová ;
                           editorka Jana Behulová]
Vydavateľ:                 Bratislava : Slovart, 2014
Vydanie:                   1. slov. vyd.


Záhlavie:                  Hlebová, Bibiána
Názov:                     Metodický manuál pre učiteľov na
                           multikultúrnu, emocionálnu a jazykovo-
                           komunikačnú výchovu (pri práci s adaptovanou
                           rómskou rozprávkou Deti Slnka od D. Hivešovej-
                           Šilanovej v slovenskom rómskom a anglickom
                           jazyku) / Bibiána Hlebová, Susan Barfield ;
                           [preklad z anglického jazyka Jana
                           Kožárová]
Vydavateľ:                 V Prešove : Prešovská univerzita, Pedagogická
                           fakulta, 2014
Popis:                     57 s. : ilustr. ; 21 cm


Záhlavie:                  Derevjaníková, Anna
Názov:                     Metodika hudobnej výchovy v predprimárnej
                           edukácii / Anna Derevjaníková ; [editácia
                           textu a notového materiálu: Martin Dzurilla]
Vydavateľ:                 Prešov : Prešovský hudobný spolok Súzvuk, 2014
Vydanie:                   Vyd. 3. Rozšírené


Názov:                     Míľniky súťažného práva / Jozef Vozár (ed.)
Vydavateľ:                 Bratislava : Veda, 2014
Vydanie:                   1. vyd.
Popis:                     246 s. ; 24 cm


Záhlavie:                  Boyle, Mark,
Názov:                     Muž, ktorý sa zriekol peňazí a prežil / Mark
                           Boyle ; [z anglického originálu ... preložil
                           Miroslav Šatka]
Vydavateľ:                 V Brne : CPress, 2014
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  Bursa, Stanislav
Názov:                     Nedoleteli / Stanislav Bursa a Marcel Maniak
Vydavateľ:                 [Kežmarok] : Jadro, 2014
Popis:                     131 s. : fotogr. ; 21 cm


Záhlavie:                  Varáčková, Miroslava,
Názov:                     Nepobozkaná / Miroslava Varáčková
Vydavateľ:                 Bratislava : Evitapress, 2014
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  Brezinská Čuperková, Tatiana
Názov:                     Neskrotná / Tatiana Brezinská Čuperková
Vydavateľ:                 Bratislava : Evitapress, 2014
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  Rostas, Tibor Eliot
Názov:                     Niečo sa musí stať : kniha esejí / Tibor Eliot
                           Rostas ; [ilustračné fotografie Matúš Plecho]
Vydavateľ:                 Bratislava : Sofian, 2014
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  Višňovský, Emil,
Názov:                     Nové štúdie o pragmatizme & neopragmatizme /
                           Emil Višňovský
Vydavateľ:                 Bratislava : Veda, 2014
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  Kindl, Milan,
Názov:                     Nový občanský zákoník : problémy a úskalí /
                           Milan Kindl, Aleš Rozehnal
Vydavateľ:                 Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš
                           Čeněk, 2014
Edícia:                    Pro praxi


Záhlavie:                  O dúhovú lampu z Krajiny Zázračno
Názov:                     O dúhovú lampu z krajiny Zázračno 2014 :
                           zborník prác XXII. ročníka celoslovenskej
                           literárnej súťaže / [zostavila: Adriana
                           Hausnerová ; ilustrácie: Anna Kolibiarová,
                           Soňa Jamečná]
Vydavateľ:                 Žilina : Krajské kultúrne stredisko, 2014
Popis:                     43 s. : ilustr. ; 21 cm


Záhlavie:                  Sieglová, Eva
Názov:                     O zázračnom jednorožcovi : povesti, príbehy a
                           historické obrázky o Bojniciach a ich
                           žriedlach
                           / Eva Sieglová ; [ilustrácie Rudolf Cigánik]
Vydavateľ:                 [S.l.] : [s.n.], [s.a.]
Popis:                     182 s. : ilustr. ; 22 cm


Záhlavie:                  Rozehnal, Aleš,
Názov:                     Obchodní právo / Aleš Rozehnal a kolektiv
Vydavateľ:                 Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš
                           Čeněk, 2014
Edícia:                    Právnické učebnice


Záhlavie:                  Bálint, Ľudovít
Názov:                     Opakujeme si matematiku pre 9. ročník
                           základných škôl a 4. ročník gymnázií s
                           osemročným štúdiom / Ľudovít Bálint, Jozef
                           Kuzma
Vydavateľ:                 Bratislava : Príroda, 2014
Vydanie:                   2. vyd.


Názov:                     Detský paterik / úprava textov mních Efrém a
                           Lykúrgos Markúdis ; ilustrácie: Giórgos Bozás
                           ;preklad: Ján Zozuľák, Dana Zozuľáková
Vydavateľ:                 Bratislava : Futurum primum, 2014
Vydanie:                   1. vyd.
Edícia:                    Duchovné knihy pre deti


Záhlavie:                  Monošová, Martina,
Názov:                     Perly tej druhej / Martina Monošová
Vydavateľ:                 Bratislava : Marenčin PT, 2014
Vydanie:                   1. vyd.


Názov:                     Pieniny
Vydavateľ:                 [S.l.] : Pravda, [2014]
Popis:                     1 mapa : fareb. ; 62 x 46 cm zložená na 23 x
                           12,5 cm


Záhlavie:                  Tureček, Jaroslav
Názov:                     Policejní pyrotechnika / Jaroslav Tureček a
                           kolektiv
Vydavateľ:                 Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš
                           Čeněk, 2014
Popis:                     282 s. : fotogr. (niektoré fareb.), obr., tab.
                           ; 23 cm


Záhlavie:                  Hnát, Pavel,
Názov:                     Politická ekonomie globálních nerovnováh /
                           Pavel Hnát
Vydavateľ:                 V Praze : Vysoká škola ekonomická :
                           Oeconomica, 2014
Vydanie:                   Vyd. 1.


Záhlavie:                  Kučma, Ivan,
Názov:                     Politické dejiny Martina : príbeh centra /
                           Ivan Kučma
Vydavateľ:                 Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2014
Popis:                     183 s. : faks., fotogr. ; 25 cm


Záhlavie:                  Madleňák, Radovan
Názov:                     Poštové prepravné siete : návrh a konštrukcia
                           / Radovan Madleňák, Lucia Madleňáková, Michal
                           Pavličko
Vydavateľ:                 V Žiline : Žilinská univerzita : Edis, 2014
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  Adamová, Karolina,
Názov:                     Pozapomenuté právní instituty / Karolina
                           Adamová, Vilém Knoll, Václav Valeš a kolektiv
Vydavateľ:                 Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš
                           Čeněk, 2014
Edícia:                    Monografie


Záhlavie:                  Decký, Martin
Názov:                     Pozdĺžna rovnosť vozoviek pozemných
                           komunikácií / Martin Decký, Matúš Kováč
Vydavateľ:                 V Žiline : Žilinská univerzita : Edis, 2014
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  Vybíral, Roman
Názov:                     Praktikum finanční právo / Roman Vybíral a
                           kolektiv
Vydavateľ:                 Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš
                           Čeněk, 2014
Popis:                     191 s. ; 23 cm


Záhlavie:                  Bálint, Ľudovít
Názov:                     Precvičme si matematiku pre 6. ročník
                           základných škôl a 1. ročník gymnázií s
                           osemročným štúdiom / Ľudovít Bálint, Jozef
                           Kuzma
Vydavateľ:                 Bratislava : Príroda, 2014
Vydanie:                   3. vyd.


Záhlavie:                  Bálint, Ľudovít
Názov:                     Precvičme si matematiku pre 7. ročník
                           základných škôl a 2. ročník gymnázií s
                           osemročným štúdiom / Ľudovít Bálint, Jozef
                           Kuzma
Vydavateľ:                 Bratislava : Príroda, 2014
Vydanie:                   3. vyd.


Záhlavie:                  Bálint, Ľudovít
Názov:                     Precvičme si matematiku pre 8. ročník
                           základných škôl a 3. ročník gymnázií s
                           osemročným štúdiom / Ľudovít Bálint, Jozef
                           Kuzma
Vydavateľ:                 Bratislava : Príroda, 2014
Vydanie:                   2. vyd.


Názov:                     Prečo má ježko pichliače? : zvieratká
                           spoznávajú svet : [zábavné príbehy zvieratiek
                           s otázkami mláďat- a odpoveďami dospelých :
                           vzrušujúce informácie o živočíšnej ríši] /
                           [preklad Jitka Madarásová]
Vydavateľ:                 Bratislava : Svojtka & Co., 2014
Vydanie:                   1. slov. vyd.
Popis:                     60 s. : fareb. ilustr. ; 27 cm


Záhlavie:                  Krištofovičová, Mária
Názov:                     Prestavby budov pre 3. ročník učebného odboru
                           3661 H murár / Mária Krištofovičová, Zuzana
                           Šišáková
Vydavateľ:                 [Bratislava] : Kontakt plus, 2014
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  Kaiser, Daniel,
Názov:                     Prezident : Václav Havel 1990-2003 / Daniel
                           Kaiser ; [fotografie Ondřej Němec, Oldřich
                           Škácha]
Vydavateľ:                 Praha ; Litomyšl : Paseka, 2014
Vydanie:                   Vyd. 1


Názov:                     Prírodovedec 2014 : zborník príspevkov zo ŠVK
                           2014 konanej 24. apríla 2014 / [editori:
                           Slavka Račáková, Ján Spišiak]
Vydavateľ:                 V Banskej Bystrici : Univerzita Mateja Bela,
                           Fakulta prírodných vied, 2014
Popis:                     1 elektronický optický disk (CD-ROM) ; 285 s.
                           : grafy, obr., tab. ; 12 cm


Názov:                     Príručka pre mladých lekárov / Ľubica
                           Forgáčová ... [et al.]
Vydavateľ:                 Nové Zámky : Psychoprof, 2014
Popis:                     112 s. : obr., tab. ; 20 cm


Záhlavie:                  Vítek, Peter
Názov:                     Prvá svetová vojna a Liptov
Vydavateľ:                 V Ružomberku : Liptovské múzeum, 2014
Vydanie:                   Vyd. 1.


Záhlavie:                  Vokáčová, Petra,
Názov:                     Příběhy o hrdé pokoře : aristokracie českých
                           zemí v době baroka / Petra Vokáčová
Vydavateľ:                 Praha : Academia, 2014
Vydanie:                   Vyd. 1.
 

Názov:                     Research forum 2014 na tému: Štrukturálna
                           pomoc  EÚ pre výskum a inovácie  - efekty,
                           príležitosti a riziká : zborník prednášok z
                           medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v
                           dňoch 9. -11. apríla 2014 v Grand Hotel
                           Bellevue, Vysoké Tatry
Vydavateľ:                 Žilina : Žilinská univerzita, Výskumné
                           centrum, 2014
Vydanie:                   1. vyd.
Popis:                     1 elektronický optický disk (CD-ROM); 193 s. :
                           ilustr., fotogr., tab. ; 12 cm


Záhlavie:                  Moravec, Ján
Názov:                     Ročenka KTI / [autor Ján Moravec]
Vydavateľ:                 Žilina : Edis : Žilinská univerzita,
                           Strojnícka fakulta, Katedra technologického
                           inžinierstva, 2014
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  Rozvoj jazykových technológií a zdrojov na
                           Slovensku a vo svete
Názov:                     Rozvoj jazykových technológií a zdrojov na
                           Slovensku a vo svete : (10 rokov Slovenského
                           národného korpusu) / [Marta Cimbáková ... [et
                           al.] ; editorky Katarína Gajdošová, Adriána
                           Žáková]
Vydavateľ:                 Bratislava : Veda, 2014
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  Plecitý, Vladimír,
Názov:                     Rukověť rodinného práva / Vladimír Plecitý
Vydavateľ:                 Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš
                           Čeněk, 2014
Edícia:                    Právnické učebnice


Záhlavie:                  Murphy, Joseph,
Názov:                     Tajemství síly podvědomí : vaše vnitřní moc :
                           jak si změnou myšlení změnit celý život /
                           Joseph Murphy ; [přeložila Petra Klůfová]
Vydavateľ:                 Bratislava : Aktuell, c2014
Popis:                     220 s. ; 20 cm


Záhlavie:                  Murphy, Joseph,
Názov:                     Tajomstvo sily nášho podvedomia : objavte
                           spôsob, ako zmeniť svoje myslenie tak, aby ste
                           dokázali zmeniť svoj život / Joseph Murphy ;
                           [preklad: Lucia Hrabětová]
Vydavateľ:                 Bratislava : Aktuell, 2014
Popis:                     230 s. ; 20 cm


Záhlavie:                  Steinpach, Richard,
Názov:                     Hľa: Pravda je tak blízko / Richard Steinpach
                           ; [preklad z nemeckého originálu]
Vydavateľ:                 Slovenská Ľupča : Efezus, 2014
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  Martausová, Simona
Názov:                     Sima Martausová a 5 chlapov v kapele : na
                           pravom poludní
Vydavateľ:                 [Bratislava] : Soza, c2014
Popis:                     1 CD (49 min. 38 sek.) : digital audio ; 12
                           cm + 1 voľ. príl. (12 zop. s.-texty piesní)


Záhlavie:                  McCarthy, Cormac,
Názov:                     Vynáranie / Cormac James ; [z anglického
                           originálu preložil Vladislav Gális]
Vydavateľ:                 Bratislava : Artforum, 2014
Popis:                     357 s. : fotogr. ; 21 cm


Názov:                     Slovenský jazyk pre 8. ročník základnej školy
                           a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s
                           vyučovacím jazykom maďarským / Andrea
                           Döményová ... [et al.] ; [ilustrácie: Táňa
                           Žitňanová]
Vydavateľ:                 Bratislava : Slovenské pedagogické
                           nakladateľstvo - Mladé letá, 2014
Vydanie:                   2. vyd.
Popis:                     144 s. : fareb. fotogr. a ilustr., tab. ; 30
                           Cm


Záhlavie:                  Priečko, Martin,
Názov:                     Snežnica dedinka spod Vretňa : kultúrno-
                           historická monografia obce / Martin Priečko a
                           kolektív; [zostavovateľ a hlavný redaktor
                           Martin Priečko ; autorský kolektív: Ján
                           Belanec ... [et al.]
                           ; fotografie Martin Priečko ... [et al.] ;
                           historické listiny a mapy: Ivan Mrva ... [et
                           al.]]
Vydavateľ:                 [S.l.] : Dajama, 2014
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  Mammedov, Abil Abasovich
Názov:                     Spôsob výroby hydroxylamínu síranu Abil
                           Abasovich Mammedov / [et. al.] ; patent. zást.
                           Ivan Belička
Vydavateľ:                 [Banská Bystrica] : Úrad priemyselného
                           vlastníctva SR, [2014]
Popis:                     4s. : obr. ; 30 cm


Záhlavie:                  Chitu, Lívia
Názov:                     Spôsob výroby nanočasticových monovrstiev a
                           multivrstiev / Lívia Chitu [et. al.] ; patent.
                           zást. Jaroslav Guniš
Vydavateľ:                 [Banská Bystrica] : Úrad priemyselného
                           vlastníctva SR, [2014]
Popis:                     5 s. : obr. ; 30 cm


Záhlavie:                  Kalokagatia
Názov:                     Starogrécka KALOKAGATIA a jej odkaz pre
                           súčasnosť : konferencia venovaná pamiatke
                           Prof. Pavla Gleska : Trnava, 18. jún 2014 /
                           [editor Anton Javorka]
Vydavateľ:                 [Piešťany] : Kalokagatia na Slovensku,
                           Slovenská asociácia športu : Santal, 2014
Popis:                     30 s. : grafy, tab. ; 30 cm


Záhlavie:                  STN 65 6508 (STN EN 1601)
Názov:                     STN EN 1601: 2014 (65 6508), Kvapalné ropné
                           výrobky. Bezolovnatý benzín. Stanovenie
                           organických kyslíkatých látok a stanovenie
                           celkového obsahu organicky viazaného kyslíka
                           plynovou chromatografiou (O-FID)
Vydavateľ:                 Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu
                           a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2014
Popis:                     20 s. : obr. ; 30 cm


Záhlavie:                  STN 65 6532 (STN EN 14078)
Názov:                     STN EN 14078: 2014 (65 6532), Kvapalné ropné
                           výrobky. Stanovenie obsahu metylesterov
                           mastných kyselín (FAME) v stredných
                           destilátoch. Metóda infračervenej
                           spektrometrie
Vydavateľ:                 Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu
                           a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2014
Popis:                     16 s. : obr., tab. ; 30 cm


Názov:                     STN 69 0012: 2014, Stabilné tlakové nádoby.
                           Prevádzkové požiadavky
Vydavateľ:                 Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu
                           a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2014
Popis:                     24 s. ; 30 cm


Záhlavie:                  Baráthová, Nora,
Názov:                     Stretol som Ho / Nora Baráthová
Vydavateľ:                 Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2014
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  Šolcová, Lenka
Názov:                     Studijní texty pro sanitáře / Lenka Šolcová,
                           Simona Bernardyová
Vydavateľ:                 Brno : Národní centrum ošetřovatelství a
                           nelékařských zdravotnických oborů, 2014
Vydanie:                   Vyd. 1.


Záhlavie:                  Pulenová, Katarína
Názov:                     Suché technológie pre stavebné študijné a
                           učebné odbory stredných odborných škôl /
                           Katarína Pulenová
Vydavateľ:                 [Bratislava] : Kontakt plus, 2014
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  Herodek, Martin
Názov:                     Tablet pre úplných začiatočníkov / Martin
                           Herodek [preklad: Miroslav Šatka]
Vydavateľ:                 V Brne : Computer Press, 2014
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  Jesenský, Miloš,
Názov:                     Tajomné miesta Slovenska / Miloš Jesenský
Vydavateľ:                 Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2014
Popis:                     143 s. : faks., ilustr. ; 23 cm


Záhlavie:                  Bulbeck, Soňa
Názov:                     Tajomstvo závoja / Soňa Bulbeck
Vydavateľ:                 Bratislava : Marenčin PT, 2014
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  Hornáková, Erika,
Názov:                     Tak sa to stalo / Erika Hornáková
Vydavateľ:                 Bratislava : Marenčin PT, 2014
Vydanie:                   1. vyd.

Záhlavie:                  Koprda, Pavol,
Názov:                     Talianska literatúra / Pavol Koprda
Vydavateľ:                 Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa,
                           Filozofická fakulta, 2014
Vydanie:                   1. vyd.


Názov:                     Technické pamiatky spojené s banskou a
                           hutníckou činnosťou na Spiši / [zostavili:
                           Adriana Klingová, Peter Kling ; autori
                           odborných príspevkov: Jozef Daniel ... [et
                           al.]]
Vydavateľ:                 V Spišskej Novej Vesi : Rochus - Rozvoj Spiša,
                           2014
Popis:                     229 s. : faks., fotogr., mp., obr., pl. ; 29
                           Cm


Záhlavie:                  Počarovská, Jarmila
Názov:                     Technológia pre 3. ročník študijného odboru
                           3656 K operátor stavebnej výroby / Jarmila
                           Počarovská, Marta Bieleková
Vydavateľ:                 Bratislava : Kontakt plus, 2014
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  Bieleková, Marta
Názov:                     Technológia pre 4. ročník študijného odboru
                           3656 K operátor stavebnej výroby / Marta
                           Bieleková, Jarmila Počarovská
Vydavateľ:                 Bratislava : Kontakt plus, 2014
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  Vaska, Ladislav
Názov:                     Teoretické aspekty supervízie začínajúcich
                           sociálnych pracovníkov / Ladislav Vaska
Vydavateľ:                 Bratislava : Iris, 2014
Vydanie:                   2. vyd.


Názov:                     Tradičná kuchárka moderne / Milan Bušovský ...
                           [et al.] ; fotografie Michal Pišný, Vladimír
                           Lokšík]
Vydavateľ:                 Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2014
Popis:                     141 s. : fareb. fotogr. ; 29 cm


Záhlavie:                  Korgo, Dušan
Názov:                     Trestné právo hmotné : osobitná časť / Dušan
                           Korgo a kolektív
Vydavateľ:                 Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014
Popis:                      477 s. ; 23 cm

Záhlavie:                  Sasín, Peter
Názov:                     Triumf : -váš nový životný príbeh : prelaďte
                           sa na svoju novú realitu / Peter Sasín
Vydavateľ:                 Bratislava : NLP Akadémia, 2014
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  Kalaš, Ivan
Názov:                     Kreatív informatika : első füzet számokról és
                           táblázatokról / Ivan Kalaš, Daniela
                           Bezáková ; [az eredeti mű címe ... translation
                           Lovász Tibor]
Vydavateľ:                 Bratislava : Slovenské pedagogické
                           nakladateľstvo - Mladé letá, 2014
Vydanie:                   2. Kiadás


Záhlavie:                  Salanci, Ľubomír
Názov:                     Kreatív informatika : első programozófüzet CD-
                           vel / Ľubomír Salanci ;  [az eredeti mű címe
                           ... translation Gőgh Péter]
Vydavateľ:                 Bratislava : Slovenské pedagogické
                           nakladateľstvo - Mladé letá, 2014
Vydanie:                   2. Kiadás


Záhlavie:                  Blaho, Andrej,
Názov:                     Tvorivá informatika / Andrej Blaho, Ľubomír
                           Salanci
Vydavateľ:                 Bratislava : Slovenské pedagogické
                           nakladateľstvo - Mladé letá, 2014
Vydanie:                   3. vyd.


Záhlavie:                  Blaho, Andrej,
Názov:                     Kreatív informatika : első szövegszerkesztő –
                           füzet CD-vel / Andrej Blaho, Ľubomír Salanci ;
                           [az eredeti mű címe ... translation Gőgh
                           Péter]
Vydavateľ:                 Bratislava : Slovenské pedagogické
                           nakladateľstvo - Mladé letá, 2014
Vydanie:                   2. Kiadás


Záhlavie:                  Hrušecká, Andrea
Názov:                     Tvorivá informatika / Andrea Hrušecká, Mário
                           Varga
Vydavateľ:                 Bratislava : Slovenské pedagogické
                           nakladateľstvo - Mladé letá, 2014
Vydanie:                   2. vyd.


Záhlavie:                  Kalaš, Ivan,
Názov:                     Kreatív informatika : mindennapi informatika /
                           Ivan Kalaš, Michal Winczer ; [translation
                           Lovász Tibor ; illustrations Martina Kabátová]
Vydavateľ:                 Bratislava : Slovenské pedagogické
                           nakladateľstvo - Mladé letá, 2014
Vydanie:                   2. kiad.


Záhlavie:                  Blaho, Andrej,
Názov:                     Kreatív informatika : első programozófüzet CD-
                           vel / Andrej Blaho, Ivan Kalaš ; [translation
                           Lovász Tibor]
Vydavateľ:                 Bratislava : Slovenské pedagogické
                           nakladateľstvo - Mladé letá, 2014
Vydanie:                   3. Kiadás


Záhlavie:                  Varga, Mário
Názov:                     Kreatív informatika / Mário Varga, Andrea
                           Hrušecká ; [translation Gőgh Péter]
Vydavateľ:                 Bratislava : Slovenské pedagogické
                           nakladateľstvo - Mladé letá, 2014
Vydanie:                   2. Kiadás


Záhlavie:                  Varga, Mário
Názov:                     Kreatív informatika : második munkafüzet az
                           internetről / Mário Varga, Andrea Hrušecká ;
                           [translation Gőgh Péter]
Vydavateľ:                 Bratislava : Slovenské pedagogické
                           nakladateľstvo - Mladé letá, 2014
Vydanie:                   1. kiad.


Záhlavie:                  Sedláček, Jaroslav,
Názov:                     Účetnictví přeměn obchodních korporací /
                           Jaroslav Sedláček
Vydavateľ:                 Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš
                           Čeněk, 2014
Popis:                     219 s. : obr., tab. ; 23 cm


Záhlavie:                  Galovič, Juraj
Názov:                     Únavové zlomeniny : je súčasná prevencia
                           dostatočná? / Juraj Galovič, Pavel Malovič
Vydavateľ:                 Bratislava : Veda, 2014
Popis:                     71 s. : fotogr., obr., tab. ; 21 cm


Názov:                     Všeobecná a anorganická chémia / Alena
                           Vollmannová ... [et al.]
Vydavateľ:                 V Nitre : Slovenská poľnohospodárska
                           univerzita, Fakulta biotechnológie a
                           potravinárstva,
                           Katedra chémie, 2014
Vydanie:                   6. nezm. vyd.
Popis:                     199 s. : ilustr., tab. ; 30 cm


Záhlavie:                  Machajová, Jozefína,
Názov:                     Všeobecné správne právo / Jozefína Machajová a
                           kolektív autorov
Vydavateľ:                 Žilina : Eurokódex, 2014
Vydanie:                   7. aktualizované vyd.


Záhlavie:                  Mills, Mark B.,
Názov:                     Čakanie na Pesa / Mark B. Mills ; [translation
                           Patrik Roľko]
Vydavateľ:                 Bratislava : Fortuna Libri, 2014
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  Dalton, Davis,
Názov:                     Kdo je ten chlap? : hledání Boba Dylana ; [z
                           anglického originálu ...] přeložil Ladislav
                           Šenkýřík
Vydavateľ:                 V Praze : 65. pole, 2014
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  Doležal, Vladimír,
Názov:                     Z babičkinho receptára : varenie, pečenie,
                           zaváranie, domáca lekáreň / Vladimír Doležal,
                           Alena Doležalová ; [fotografie Vladimír
                           Doležal ... [et al.] ; translation Ľubica
                           Juricová]
Vydavateľ:                 Bratislava : Fortuna Libri, c2014
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  Hašanová, Janka
Názov:                     Základy správneho práva / Janka Hašanová,
                           Ladislav Dudor
Vydavateľ:                 Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš
                           Čeněk, 2014
Vydanie:                   2. rozš. vyd.


Názov:                     Západné Tatry - Roháče
Vydavateľ:                 [S.l.] : Pravda, [2014]
Popis:                     1 mapa : fareb. ; 62 x 46 cm zložená na 23 x
                           12,5 cm


Záhlavie:                  Tkáč, Marián,
Názov:                     Zemplínske nebo : trilógia / Marián Tkáč
Vydavateľ:                 Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2014
Popis:                     328 s. : fotogr. ; 22,5 cm


Záhlavie:                  Kupkovič, Lajo,
Názov:                     Žilinčania po 800(+7) rokoch / Lajo Kupkovič,
                           Lojzo Marsina
Vydavateľ:                 [Žilina] : Ľudovít Kupkovič, 2014
Vydanie:                   1. vyd.

boxy11

facebook-profile-svkbb

expresne-vypozicky-letak-s

Ocenenia

medaila2

Pamätná medaila dekana

PF UMB v B.Bystrici


cena-primatora2

Cena primátora za rok 2013


topweblib2

 

 ocenenie2

Ocenenie na konferencii Krym 2010


topweblib2010-kvalitne sidlo

Lutherova Biblia

lutherova_biblia

Kulturné podujatia v rezorte kultúry - www.navstevnik.sk

Novinky z MK SR

Citát známej osobnosti

Knihy sú najväčším bohatstvom sveta, najkrajším dedičstvom pokolení a národov.

Henry David Thoreau

Prehlásenie o prístupnosti

Prehlásenie o prístupnosti

 

Technický prevádzkovateľ spoločnosť SWAN

 

Redakčný systém Joomla