kolokvium-logo-sk

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Otváracie hodiny ŠVK

pondelok :

13.00- 17.00

utorok :

10.00- 18.00

streda : 10.00- 18.00

štvrtok :

10.00- 18.00

piatok :

10.00- 18.00

sobota : 09.00- 12.00
nedeľa : zatvorené

 

Oznamy - Novinky

  • 1
  • 2
  • 3
Oznam

Vážení návštevníci,
v dňoch 1. 5. 2015 (piatok)
a 8. 5. 2015 (piatok), bude ŠVK v Banskej Bystrici z dôvodu štátneho sviatku zatvorená.

Oznam

Vážení návštevníci,

využite online prístup k digitalizovaným tlačiam z fondu ŠVK v Banskej Bystrici.

 <<< VIAC >>>

Oznam

Knihy so signatúrami :

A 1 – A 40 000, C 1 – C 35 500, S, D, X

z externého skladu si používatelia môžu prevziať v nasledujúci deň.

Oznam

Tvorivé centrum ponúka svojim používateľom novú službu - prezenčné vypožičiavanie spoločenských hier

 <<< VIAC >>>

Oznam

Využite novú atraktívnu službu – zapožičanie tabletu v ŠVK!


<<< VIAC >>>

Oznam

Vážení návštevníci,
Literárne a hudobné múzeum
  bude v mesiaci jún ZATVORENÉ.

<<< VIAC >>>

Nová expozícia

Navštívte novú expozíciu o dejinách a súčasnosti knižnej kultúry.

 

<<< VIAC >>>

Oznam

Štátna vedecká knižnica príjme do pracovného pomeru skladníka.


<<< VIAC >>>

Nové knihy vo fonde

Aktualizované dňa 29.4.2015

 

 

Záhlavie:                  Malovecká, Ivona
Názov:                     Zdravotnícke pomôcky – vybrané úlohy : výdaj
    zdravotníckych pomôcok na lekársky poukaz /
                           Ivona Malovecká, Daniela Mináriková, Viliam
    Foltán
Vydavateľ:                 Bratislave : Univerzita Komenského,
    Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie
    organizácie a riadenia farmácie, 2015
Popis:                     1 elektronický optický disk (CD-ROM); 228 s. :
    tab. ; 12 cm


Záhlavie:                  Záhumenský, Jozef,
Názov:                     Základy moderní venerologie / Jozef
    Záhumenský, David Jilich, Daniela Vaňousová
Vydavateľ:                 Praha : Maxdorf, c 2015
Popis:                     176 s. : obr., tab. ; 17 cm


Záhlavie:                  Haich, Erzsébet,
Názov:                     Jóga a sex : sexuální síla z pohledu jogína –
    cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí /
                           Elisabeth Haichová ; [z německého originálu
    ...] přeložil Jan Menděl
Vydavateľ:                 V Praze : Metafora, 2015
Vydanie:                   Vyd. 1.


Záhlavie:                  Križková, Terézia
Názov:                     Vtedy v Bratislave / réžia, námet a scenár:
    Tereza Križková
Vydavateľ:                 Bratislava : Vysoká škola múzických umení :
    Slovenský filmový ústav, 2015
Popis:                     1 videodisk (DVD) [(40 min.)] : fareb., zvuk ;
    12 cm


Záhlavie:                  Fillo, Juraj
Názov:                     Všeobecná urológia pre medikov / Juraj Fillo,
    Ján Breza ml.
Vydavateľ:                 Bratislava : Univerzita Komenského, Lekárska
    fakulta, c 2015
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  Giordano, Aldo
Názov:                     Iná Európa je možná : kresťanské ideály a
    perspektívy pre starý kontinent / Aldo
    Giordano s Albertom Campoleonim ; [autor: Aldo
    Giordano ; preklad z talianskeho originálu ...
    Andrea Novomeská
                           ; ilustrácie: Juraj Martiška]
Vydavateľ:                 [Bratislava] : Nadácia Antona Tunegu, 2015
Popis:                     190 s. : ilustr. ; 24 cm


Záhlavie:                  Kast, Verena,
Názov:                     Truchlení : fáze a šance psychického procesu /
    Verena Kast ; [z německého originálu ...
                           přeložil Petr Babka]
Vydavateľ:                 Praha : Portál, 2015
Vydanie:                   Vyd. 1.


Záhlavie:                  Viktoryová, Jana
Názov:                     Teória dokazovania - logika v dokazovaní /
    Jana Viktoryová, Jaroslav Blatnický
Vydavateľ:                 Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2015
Vydanie:                   2. preprac. a dopl. vyd.


Záhlavie:                  Gilman, Charles
Názov:                     Zákerný šprt / Charles Gilman ; ilustroval
    Eugene Smith ; [z anglického originálu ...
    preložila Mária Havranová]
Vydavateľ:                 Bratislava : Fragmnet, 2015
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  Pierzchalski, Józef,
Názov:                     Cesty premeny / Józef Pierzchalski ; [z
    poľského originálu ... preložila Lenka
    Schenková]
Vydavateľ:                 Spišská Nová Ves : Pallotti, c2015
Popis:                     181 s. ; 20 cm


Záhlavie:                  Lukáč, Marek,
Názov:                     Rómovia a vzdelanie : sociálne a edukačné
    kontexty / Marek Lukáč
Vydavateľ:                 Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity,
    2015
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  Samek, Martin
Názov:                     Rekognícia v kriminalistickej teórii a praxi /
    Martin Samek a kolektív
Vydavateľ:                 Bratislava : Akadémia policajného zboru,
    Katedra kriminalistiky a forenzných  vied,
    2015
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  Burdová, Michaela,
Názov:                     Posolstvo jednorožcov / Michaela Burdová ;
    [ilustroval Petr Vyoral ; preklad z českého
    originálu ... Petra Kýšková]
Vydavateľ:                 Bratislava : Fragment, 2015
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  Brezina, Thomas,
Názov:                     Modrá krv / Thomas C. Brezina ; [preklad
    Martina Vankúšová]
Vydavateľ:                 Bratislava : Fragment, 2015
Vydanie:                   2. vyd.


Názov:                     Pavouci České republiky / Antonín Kůrka ...
    [et al.]
Vydavateľ:                 Praha : Academia, 2015
Vydanie:                   1. vyd.
Edícia:                    Atlas


Záhlavie:                  Cohen, Lawrence
Názov:                     Jak zacházet s dětským strachem : hravé
    rodičovství / Lawrence Cohen; [z anglického
    originálu ... přeložily Milena Jeřábková a
    Jana Ježková]
Vydavateľ:                 Praha : Argo, 2015
Vydanie:                   Vyd. 1.


Záhlavie:                  Ochrana informačných zdrojov spravodajských
    služieb
Názov:                     Ochrana informačných zdrojov spravodajských
    služieb : zborník príspevkov zo sympózia
                           Bratislava 3. decembra 2014 / [Cibula, Igor
    (ed.)]
Vydavateľ:                 Bratislava : Paneuróska vysoká škola, Fakulta
    práva : Asociácia bývalých spravodajských
                           dôstojníkov ; Žilina : Eurokódex, 2015
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  Albert, Sándor,
Názov:                     O vzdelávaní dospelých / Sándor Albert, György
    Herdics
Vydavateľ:                 [Bratislava] : Remény, 2015
Vydanie:                   1. vyd.


Názov:                     Modelovanie v priemyselnom inžinierstve /
    Peter Trebuňa ...[et al.]
Vydavateľ:                 Košice : Technická univerzita, Strojnícka
    fakulta, 2015
Vydanie:                   1. vyd.
Edícia:                    Edícia vedeckej a odbornej literatúry


Záhlavie:                  Erikson, Erik H.,
Názov:                     Životní cyklus rozšířený a dokončený : devět
    věků člověka / Erik H. Erikson ; [z
                           anglického originálu ... přeložil a doslov
    napsal Jiří Šimek]
Vydavateľ:                 Praha : Portál, 2015
Vydanie:                   Vyd. 2. přeprac., V Portálu 1.


Názov:                     Krížová cesta matiek
Vydavateľ:                 Doľany : ZAEX - Náboženská literatúra, 2015
Vydanie:                   1. vyd.
Popis:                     31 s. ; 10 cm


Záhlavie:                  Gasteiger, Nepomuk,
Názov:                     Konzument : obrazy spotřebitele v reklamě,
    kritice konzumu a ochraně spotřebitele 1945-
    1989 /
                           Nepomuk Gasteiger ; [z německého originálu ...
    přeložil Milan Váňa]
Vydavateľ:                 Praha : Academia, 2015
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  Moore, Robert L.,
Názov:                     Král, válečník, kouzelník, milovník : čtyři
    mužské archetypy / Robert Moore, Douglas
                           Gillette ; [z anglického originálu přeložil
    Jiří Krejčí]
Vydavateľ:                 Praha : Portál, 2015
Vydanie:                   Vyd. 2., přeprac., V Portálu 1.


Záhlavie:                  Podzimková, Andrea
Názov:                     Kam po Bratislave / Andrea  Podzimková
Vydavateľ:                 Brno : CPress, 2015
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  Fábryová, Viera,
Názov:                     Hemoglobín a jeho choroby / Viera Fábryová,
    Peter Božek, Andrea Kollárová
Vydavateľ:                 Bratislava : A-medi management, 2015
Popis:                     157 s. : fotogr., grafy, sch., tab. ; 21 cm


Záhlavie:                  Ashton, Anthony
Názov:                     Harmonograf : vizuální průvodce matematikou
    hudby / Anthony Ashton ; [z anglického
    originálu ... přeložil Petr Holčák]
Vydavateľ:                 Praha : Dokořán, 2015
Vydanie:                   1. vyd. v českém jazyce


Záhlavie:                  Hegyi, Ladislav,
Názov:                     Geriatria pre praktického lekára / Ladislav
    Hegyi, Štefan Krajčík
Vydavateľ:                 Bratislava : Herba, 2015
Vydanie:                   3. dopl. a preprac. vyd.


Záhlavie:                  Grant, Cecilia
Názov:                     Džentlmen a milenka / Cecilia Grantová ; [z
    anglického originálu preložila Janka Cinková]
Vydavateľ:                 Bratislava : Slovenský spisovateľ, 2015
Popis:                     272 s. ; 21 cm


Záhlavie:                  Ševčovič, Ladislav
Názov:                     Fyzikálne merania / Ladislav Ševčovič
Vydavateľ:                 Košice : Elfa, Technická univerzita, Fakulta
    elektrotechniky a informatiky, Katedra fyzily,
    2015
Vydanie:                   3. oprav a dopl. vyd.


Záhlavie:                  Byock, Ira,
Názov:                     Čtyři klíče k životu / Ira Byock ; [z
    anglického originálu ... přeložila Hana
    Antonínová]
Vydavateľ:                 Praha : Portál, 2015
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  Nešpor, Karel,
Názov:                     Duševní pružnost v každodenním životě / Karel
    Nešpor
Vydavateľ:                 Praha : Portál, 2015
Vydanie:                   Vyd. 1.


Záhlavie:                  Domes, Marek
Názov:                     Drakobijec : moja cesta / Marek Domes a Juraj
    Hajkovský ; [ilustrácie Tomáš Niedl]
Vydavateľ:                 [Banská Bystrica] : Zaostri na rodinu, 2015
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  Flimel, Marián
Názov:                     Dizajn a redizajn pracovného prostredia :
    manažérske prístupy k dizajnu / Marián Flimel
Vydavateľ:                 Prešov : Technická univerzita v Košiciach,
    Fakulta výrobných technológií, 2015
Popis:                     100 s. : ilustr., fotogr., grafy ; 21 cm


Záhlavie:                  Najdek, Rastislav
Názov:                     Dar Kristových rán a Terézia Neumannová z
    Konnersreuthu : mystické prežívanie utrpenia
                           Ježiša Krista / Rastislav Najdek
Vydavateľ:                 Doľany : ZAEX, 2015
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  Namont, Jean-Philippe
Názov:                     Československá kolonie : dějiny české a
    slovenské emigrace ve Francii (1914-1940) /
                           Jean-Philippe Namont ; [z francouzského
    originálu přeložila Hana Fořtová]
Vydavateľ:                 Praha : Academia, 2015
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  Ďuranová, Mária,
Názov:                     City bokom! / Mária Ďuranová
Vydavateľ:                 Bratislava : Slovenský spisovateľ, 2015
Popis:                     199 s. ; 21 cm


Záhlavie:                  Hucklesby, Jill
Názov:                     Našiel sa zajačik / napísala Jill Hucklesby ;
    ilustroval Jon Davis ; [ preložila Ivana
                           Jankovská]
Vydavateľ:                 Bratislava : Fragment, 2015
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  Uhríková, Daniela
Názov:                     Biofyzika : vybrané kapitoly / Daniela
    Uhríková a kolektív
Vydavateľ:                 V Bratislave : Univerzita Komenského, 2015
Popis:                     1 elektronický optický disk (CD-ROM), 239 s. :
    fotogr., ilustr., grafy, tab. ; 12 cm


Záhlavie:                  Frank, Anne,
Názov:                     Denník Anny Frankovej : 12.jún 1942 - 1.august
    1944 / [zost. Otto H. Frank, Mirjam Pressler ;
    z holandského originálu preložil Adam Bžoch]
Vydavateľ:                 Bratislava : Slovart, 2015
Popis:                     373 s. : fotogr. ; 21 cm


Názov:                     Alžbeta Hanzlíková a rozvoj ošetrovateľstva /
    Vlastimil Kozoň, Martina Bašková (ed.)
Vydavateľ:                 Martin : Jesseniova lekárska fakulta
    Univerzity Komenského, 2015
Popis:                     126 s, : faks., fotogr., grafy, portréty ; cm


Záhlavie:                  Prešovský, Andrej
Názov:                     Jak rychle zbohatnout : osvědčené rady i
    špinavé triky podnikatele na odpočinku /
    Andrej Prešovský ; [překlad ze slovenského
    originálu ... Petr Somogyi]
Vydavateľ:                 Praha : Grada, 2015
Vydanie:                   1. české vyd.


Záhlavie:                  Paterson, Kathy
Názov:                     Motivační tříminutovky : přes 100 jednoduchých
    cvičení k aktivizaci skupiny / Kathy Paterson
                           ; [z anglického originálu ... přeložila
    Miroslava Kopicová]
Vydavateľ:                 Praha : Portál, 2015
Vydanie:                   Vyd. 1.


Záhlavie:                  Gilliland, Ben
Názov:                     100 osobností, ktoré zmenili svet :
    [najslávnejšie mená v dejinách ľudstva] / Ben
    Gilliland, Philip Parker ; [preklad Petra
    Drábeková]
Vydavateľ:                 Bratislava : Fragment, 2015
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  Barrow, John D.,
Názov:                     Sto důležitých věcí o sportu, které nevíte (a
    ani nevíte, že je nevíte) : matematika sportu
                           / John D. Barrow ; [z anglického originálu ...
    přeložil Lukáš Georgiev]
Vydavateľ:                 Praha : Dokořán, 2015
Vydanie:                   1. vyd. v českém jazyce


Záhlavie:                  Juristý, Ján
Názov:                     Zbierka úloh zo základných štatistických
    výpočtov v riešených príkladoch pre študentov
                           sociálnej práce, misijnej a charitatívnej
    práce a verejného zdravotníctva / Ján Juristy
Vydavateľ:                 Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a
    sociálnej práce sv. Alžbety, 2014
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  Bulbeck, Soňa
Názov:                     Z Rijádu do sveta / Soňa Bulbeck
Vydavateľ:                 Bratislava : Marenčin PT, 2014
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  Ludíková, Libuše,
Názov:                     Výzkum kvality života vybraných skupin osob se
    speciálními potřebami / Libuše Ludíková a
                           kolektiv
Vydavateľ:                 V Olomouci : Univerzita Palackého, Pedagogická
    fakulta, 2014
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  Demeč, Peter,
Názov:                     Výrobná technika : stroje / Peter Demeč, Anna
    Mičietová
Vydavateľ:                 Košice : Technická univerzita, 2014
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  Biró, Csaba
Názov:                     Vybrané kapitoly z klinickej biochémie pre
    humanitné smery / Csaba Biró
Vydavateľ:                 Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a
    sociálnej práce sv. Alžbety ; Příbram : Ústav
    sv. Jana Nepomuka, 2014
Vydanie:                   Vyd. 1.


Záhlavie:                  Jeseňák, Miloš,
Názov:                     Vrodené poruchy imunity / Miloš Jaseňák, Peter
    Bánovčin a kolektív
Vydavateľ:                 Bratislava : A-medi management, 2014
Popis:                     579 s. : fotogr., grafy, ilustr., sch., tab. ;
    24 cm


Záhlavie:                  Van Pelt, Nancy L.,
Názov:                     Umenie riešiť konflikty / [Nancy van Peltová ;
    preklad Katarína Popovičová]
Vydavateľ:                 Vrútky : Advent-Orion, 2014
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  Bennett, Tony,
Názov:                     Tony Bennett & Lady Gaga Cheek to cheek /
    [solo] Tony Bennett & Lady Gaga
Vydavateľ:                 [Columbia] : Streamline Records, c2014
Popis:                     1 zvuková platňa (34:43) : stereo, digital ;
    12 cm + 1 skladačka (fotogr.+ text) (12 x 12
    cm)


Záhlavie:                  Kilíková, Mária
Názov:                     Teória potrieb a ošetrovateľského procesu /
    Mária Kilíková, Kristína Leferovičová
Vydavateľ:                 Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a
    sociálnej práce sv. Alžbety ; Rožňava :
                           Detašované pracovisko bl. Sáry Salkaházi, 2014
Vydanie:                   2. dopl. vyd.


Názov:                     Stála konferencia Slovenská republika a
    Slováci žijúci v zahraničí / [zostavili Igor
    Kováč, Pavel Meleg]
Vydavateľ:                 Bratislava : Úrad pre Slovákov žijúcich v
    zahraničí, 2014
Popis:                     193 s. : fotogr., grafy, mp., sch., tab. ; cm


Záhlavie:                  Šostakovič, Dmitrij Dmitrijevič,
Názov:                     Shostakovich : complete symphonies / Dmitrij
    Dmitrijevič Šostakovič
Vydavateľ:                 Berlin : Deutsche Grammophon, c2014
Vydanie:                   New collectors ed.


Záhlavie:                  Cabada, Ladislav,
Názov:                     Proměny postavení prezidenta ve střední Evropě
    / Ladislav Cabada, Sandra Štollová a kolektiv
Vydavateľ:                 Brno : Václav Klemm, 2014
Popis:                     199 s. : tab. ; 21 cm


Záhlavie:                  Svobodová, Dagmar,
Názov:                     Profesní poradenství : vybrané kapitoly /
    Dagmar Svobodová
Vydavateľ:                 Praha : Grada, 2015
Vydanie:                   Vyd. 1.


Záhlavie:                  Pintérová, Eva
Názov:                     Pripravujeme detskú konferenciu 2014 / Eva
    Pintérová, Katarína Kepenešová
Vydavateľ:                 [S.l.] : Detská organizácia Fénix, c2014
Popis:                     1 elektronický optický disk (CD-ROM); 32 s. :
    fotogr. ; 12 cm


Záhlavie:                  Mlýnek, Jaromír
Názov:                     Príčiny rastu radikalizácie a agresivity
    určitých skupín obyvateľstva / Jaromír Mlýnek,
                           Magdaléna Ondicová
Vydavateľ:                 Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2014
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  Péč, Martin
Názov:                     Prehľad lekárskej biológie pre študijný odbor
    pôrodná asistentka / Martin Péč
Vydavateľ:                 V Bratislave : Univerzita Komenského, c 2014
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  Péč, Martin
Názov:                     Prehľad lekárskej biológie pre študijný odbor
    ošetrovateľstvo / Martin Péč
Vydavateľ:                 V Bratislave : Univerzita Komenského, c 2014
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  Péč, Martin
Názov:                     Prehľad lekárskej biológie pre študijný odbor
    biomedicínske inžinierstvo / Martin Péč
Vydavateľ:                 Bratislava : Univerzita Komenského, c 2014
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  Župina, Miroslav
Názov:                     Od smrti k životu : teologický a duchovný
    pohľad na vybrané bioetické otázky / Miroslav
                           Župina
Vydavateľ:                 Prešov : Prešovská univerzita, 2014
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  Jirsa, Jakub,
Názov:                     Obec a duše : k Platónově praktické filosofii
    / Jakub Jirsa, Karel Thein, Jakub Jinek
Vydavateľ:                 Praha : Filosofia : Filozofický ústav AV ČR,
    2014
Vydanie:                   Vyd. 1.


Záhlavie:                  Tomašková, Marianna
Názov:                     Nebezpečné látky  a ochrana pred požiarom /
    Marianna Tomašková
Vydavateľ:                 Košice : Technická univerzita, Strojnícka
    fakulta, 2014
Vydanie:                   1. Vyd


Názov:                     Mýtus - "realita" - identita : socialistické
    metropole v zápasech o novou přítomnost a vizi
                           šťastné budoucnosti / Blanka Soukupová, Daniel
    Luther, Peter Salner (eds.)
Vydavateľ:                 Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity
    Karlovy v Prahe, 2014
Vydanie:                   1. vyd.
Edícia:                    Urbánní studie ; sv. 8


Záhlavie:                  Kadlečková, Vilma,
Názov:                     Mycelium / Vilma Kadlečková
Vydavateľ:                 Praha : Argo, 2014
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
    (Bratislava, Slovensko)
Názov:                     Monitoring pôd Slovenskej republiky : súčasný
    stav a vývoj monitorovaných vlastností pôd ako
                           podklad  k ich ochrane a ďalšiemu využívaniu
    (2007-2012) : výsledky Čiastkového
                           monitorovacieho systému - Pôda, ako súčasť
    Monitoringu životného prostredia Slovenskej
                           republiky za obdobie 2007-2012 : [4. cyklus] /
    [autori: Gabriela Barančíková ... [et al.] ;
                           vedúci autorského kolektívu Jozef Kobza]
Vydavateľ:                 Bratislava : Výskumný ústav pôdoznalectva a
    ochrany pôdy, 2014
Popis:                     251 s. : fotogr., grafy, mp., sch.,  tab. ; 30
    Cm


Záhlavie:                  Svetlík, Jozef,
Názov:                     Modulárna architektúra výrobnej techniky /
    Jozef Svetlík
Vydavateľ:                 Košice : Technická univerzita, Strojnícka
    fakulta, 2014
Vydanie:                   1. vyd.


Názov:                     Miscellanea Asiae Orientalis Slovaca /
    editori: Martin Slobodník, Ľuboš Gajdoš ;
    [autori: Jana Benická ... [et al.]]
Vydavateľ:                 V Bratislave : Univerzita Komenského, 2014
Vydanie:                   1. vyd.
Edícia:                    Studia orientalia Slovaca. Supplementum ; 2


Názov:                     Mars-500 : fakta a postřehy ze simulovaného
    letu na rudou planetu / Iva Šolcová, Iva
                           Stuchlíková, Vadim I. Guščin (eds.)
Vydavateľ:                 Praha : Academia ; Brno : Psychologický ústav
    AV ČR, 2014
Vydanie:                   1. vyd.
Edícia:                    Průhledy ; sv. 22


Názov:                     Maria Meneghini Callas sing arias from
    Tristano e Isotta (Wagner), Norma (Bellini), I
    Puritani (Bellini)
Vydavateľ:                 [UK] : Warner Classics, c2014
Edícia:                    Callas remastered
Popis:                     1 CD (22 min. 74 sek.) : digital audio ; 12 cm
    + 1 voľ. príl. (7 zop. s.-sprievodný text)


Záhlavie:                  Fulmeková, Denisa,
Názov:                     Magická sila sviatkov : tradície a čary v
    kolobehu roka / Denisa Fulmeková ;
    [ilustrácie: Peter Macsovszky]
Vydavateľ:                 Bratislava : Slovart, 2014
Vydanie:                   1. slov. vyd.


Záhlavie:                  Peťo, Vladimír
Názov:                     Lúčanská babica "Strynka" z lietavského
    panstva / [Vladimír Peťo ; fotografie: Jozef
    Kondrlík, František Pupík, Štefan Lučančin]
Vydavateľ:                 Lietava : Združenie na záchranu Lietavského
    hradu, [2014]
Popis:                     40 cm : erby, fotogr. ; 21 cm


Záhlavie:                  Šip, Maroš,
Názov:                     Kvalita ľudského života v kontexte paliatívnej
    starostlivosti : sociálno-etická reflexia /
                           Maroš Šip, Martina Šipová
Vydavateľ:                 Prešov : Prešovská univerzita : Vydavateľstvo
    Prešovskej univerzity, 2014
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  CBS (Banská Bystrica, Slovensko)
Názov:                     Košické lesy a okolie : panoramatická maľovaná
    mapa : turistická mapa / maľovaná mapa: Jozef
                           Ďaudík
Vydavateľ:                 Banská Bystrica : CBS, c 2014
Edícia:                    Maľované mapy


Záhlavie:                  Bačíková, Iveta
Názov:                     Konfrontácia / Iveta Bačíková, Martin Laca
Vydavateľ:                 Bratislava : Akadémia policajného zboru,
    Katedra kriminalistiky a forenzních vied, 2014
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  Sarmány-Schuller, Ivan,
Názov:                     Kognitívna mozaika osobnosti človeka / Ivan
    Sarmány-Schuller a kol.
Vydavateľ:                 [Bratislava] : Ústav experimentálnej
      psychológie SAV, 2014
Vydanie:                   1. vyd.


Názov:                     Klasické estetické kategórie v kontexte
    postmodernej filozofie : zborník príspevkov z
    vedeckého kolokvia / editor Oliver Bakoš
Vydavateľ:                 Bratislava : Univerzita Komenského, Filozoická
    fakulta, Katedra estetiky, 2014
Vydanie:                   1. vyd.
Popis:                     1 elektronický optický disk (CD-ROM) ; 12 cm


Záhlavie:                  Zelinka, Ján,
Názov:                     Ján Zelinka / [koncept katalógu Ján Zelinka,
    Peter Tajkov, Boris Vaitovič ; fotografie
    BorisVaitovič, Ján Zelinka ; preklad Daniela
    Pillárová]
Vydavateľ:                 [Prešov : Ján Zelinka], 2014
Popis:                     [36] s. : fotogr. ; 26 cm


Záhlavie:                  Kelemen, Michal,
Názov:                     Informatika / Michal Kelemen, Ľubica Miková,
    Ivan Virgala
Vydavateľ:                 Košice : Technická univerzita, Strojnícka
    fakulta, 2014
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  Biblia.
Názov:                     Žalmy : slovenský ekumenický preklad Biblie vo
    veľkom písme
Vydavateľ:                 Banská Bystrica : Slovenská biblická
    spoločnosť, 2014
Vydanie:                   1.vyd.


Názov:                     Hrad Lietava : 2003-2013 : zborník z vedeckej
    konferencie 20.-21. júna 2014 : desať rokov
                           stavebnej a výskumnej činnosti Združenia na
    záchranu Lietavského hradu / [kolektív autorov
    ; editor Aleš Hoferek]
Vydavateľ:                 Lietava : Združenie na záchranu Lietavského
    hradu, 2014
Popis:                     119 s. : fotogr., ilustr., pl. ; 20 cm


Záhlavie:                  Milčák, Marián,
Názov:                     Hra s hadmi / Marián Milčák ; [editor Juraj
    Kuniak ; autor fotografií Luc Busquin]
Vydavateľ:                 Kordíky : Skalná ruža, 2014
Vydanie:                   Vyd. 1.


Záhlavie:                  Flimel, Marián
Názov:                     Hodnotenie hlukovej záťaže v životnom
    prostredí : hlukové štúdie a vibro-akustická
                           certifikácia bytových domov / Marián Flimel
Vydavateľ:                 Prešov : Technická univerzita v Košiciach,
    Fakulta výrobných technológií, 2014
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  Moretti, Franco,
Názov:                     Grafy, mapy, stromy : abstraktní modely
    literární historie / Franco Moretti ; [překlad
    Olga Čaplyginová]
Vydavateľ:                 V Praze : Univerzita Karlova : Karolinum, 2014
Vydanie:                   Vyd. 1.


Záhlavie:                  Steinbeck, John,
Názov:                     Hrozno hnevu / John Steinbeck ; z angličtiny
    preložil Otakar Kořínek
Vydavateľ:                 Bratislava : Slovart, 2014
Popis:                     429 s. ; 22 cm


Záhlavie:                  McDowell, Josh
Názov:                     Lásku dať, lásku brať- / Josh McDowell & Paul
    Lewis
Vydavateľ:                 Vrútky : Advent Orion, 2014
Vydanie:                   3. vyd.


Záhlavie:                  Milička, Ján
Názov:                     Geochemická charakteristika povrchových
    prejavov prírodných uhľovodíkov vo vybraných
                           roponosných terénoch Západných Karpát  na
    Slovensku / Ján Milička, Juraj Macek
Vydavateľ:                 Bratislava : Univerzita Komenského, 2014
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  Butler, Judith,
Názov:                     Trampoty s rodom : feminizmus a podrývanie
    identity / Judith Butler ; [z anglického
    originálu preložila Jana Juráňová ; ilustrácie
    Lulu Mendelová ; kapitolu Medzi nepoddajnosťou
    poriadku a jeho každodenným prekračovaním
    napísala Ľubica Kobová]
Vydavateľ:                 Bratislava : Aspekt, 2014
Vydanie:                   2. revid. vyd.


Záhlavie:                  Ujházyová, Mária
Názov:                     Fytocenológia pre ekológov / Mária Ujházyová,
    Eva Uhliarová ; [fotografie Karol Ujházy,
    Mária Ujházyová, Eva Uhliarová]
Vydavateľ:                 Banská Bystrica : Belianum, Univerzita Mateja
    Bela, Fakulta prírodných vied, 2014
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  DiCamillo, Kate,
Názov:                     Flora a Odyseus : dobrodružstvá lietajúceho
    veveričiaka / Kate DiCamillo ; ilustroval
                           K.G.Campbell ; [z angl. originálu preložila
    Alena Redlingerová ; verše  preložil Milan
    Richter]
Vydavateľ:                 Bratislava : Slovart, 2014
Popis:                     221 s. ; 21 cm


Záhlavie:                  Kouba, Petr,
Názov:                     Exodus bez Mojžíše : romská emigrace jako
    politický problém / Petr Kouba
Vydavateľ:                 Praha : Filosofia, 2014
Vydanie:                   Vyd. 1.


Názov:                     Epigraphica & sepulcralia : fórum
    epigrafických a sepulkrálních studií / editor:
    Jiří Roháček ; [překlad resumé: Sean Mark
    Miller, Jiří Roháček]
Vydavateľ:                 Praha : Artefactum : Ústav dějín umění AV ČR,
    2014
Vydanie:                   1. vyd.
Popis:                     410 s. : faksim., fotogr., plány ; 21 cm


Záhlavie:                  Kokavec, Igor
Názov:                     Ekológia vodných ekosystémov pre gymnáziá 1 /
    Igor Kokavec, Soňa Nagyová
Vydavateľ:                 V Bratislave : Univerzita Komenského, c 2014
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  Jagić, Dorta,
Názov:                     Vysoké cé / Dorta Jagić ; [z chorvátskych
    originálov ... preložil Karol Chmel ; editor
    Juraj Kuniak ; autor fotografií Sanja
    Bistričić]
Vydavateľ:                 Kordíky : Skalná ruža, 2014
Vydanie:                   Vyd. 1.


Záhlavie:                  Nemčeková, Mária,
Názov:                     Človek vo vede a filozofii / Mária Nemčeková,
    Zuzana Kulašiková
Vydavateľ:                 Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2014
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  Stránský, Jiří
Názov:                     Český hokej : 45 let v NHL : 1969-2014 / Jiří
    Stránský, Kamil Ondroušek
Vydavateľ:                 Praha : Vyšehrad, 2014
Vydanie:                   Vyd.1.


Záhlavie:                  Faber, Michel,
Názov:                     Kvítek karmínový a bílý / Michel Faber ;
    přeložil a slovníčkem opatřil Viktor Janiš
Vydavateľ:                 Praha : Argo, 2014
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  Kareš, Ladislav
Názov:                     Audítorská dokumentácia / Ladislav Kareš,
    Petra Krišková, Veronika Kňažková
Vydavateľ:                 Bratislava : Wolters Kluwer, 2014
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  Pohlodek, Kamil
Názov:                     An introduction to breast diseases / Kamil
    Pohlodek
Vydavateľ:                 Bratislava : Comenius University, Faculty of
    Medicine, 2014
Vydanie:                   1. edt.


Názov:                     Aktuální otázky metodologie právního myšlení /
    Tatiana Machalová ... [et al.]
Vydavateľ:                 Praha : Leges, 2014
Vydanie:                   Vyd. 1.
Edícia:                    Teoretik


Záhlavie:                  Van Pelt, Nancy L.,
Názov:                     Ako zvládnuť dospievanie svojho dieťaťa /
    [Nancy van Peltová ; preklad  Katarína
    Popovičová]
Vydavateľ:                 Vrútky : Advent-Orion, 2014
Vydanie:                   1. vyd.


Záhlavie:                  Williams, Garrie F.,
Názov:                     Ako byť naplnený Svätým Duchom a vedieť o tom
    / Garrie F. Williams ; [preklad Miroslav
    Danihel]
Vydavateľ:                 Vrútky : Advent-Orion, 2014
Vydanie:                   1. vyd.

boxy11

 

facebook-profile-svkbb

Ocenenia

medaila2

Pamätná medaila dekana

PF UMB v B.Bystrici


cena-primatora2

Cena primátora za rok 2013


topweblib2

 

 ocenenie2

Ocenenie na konferencii Krym 2010


topweblib2010-kvalitne sidlo

Lutherova Biblia

 

lutherova_biblia

Novinky z MK SR

Citát známej osobnosti

Som za požičiavanie kníh. Keď človek knihu vlastní, povie si: Prečítaš si to inokedy.

Hippel

Prehlásenie o prístupnosti

Prehlásenie o prístupnosti

 

Technický prevádzkovateľ spoločnosť SWAN

 

Redakčný systém Joomla