Kontakt 2017-12-09T19:41:45+00:00

Napíšte nám ešte dnes

Adresa

Lazovná 9
Banská Bystrica, 975 58

Otváracie hodiny

Po,Pia 10:00 – 17:00
Ut – Št 10:00 – 18:00

Telefón

+421 48 415 5111
+421 48 471 0769

Kontakty

IČO: 35987006
DIČ: 2021433172
Bankové spojenie IBAN: SK19 8180 0000 0070 0006 9050

e-mail: [email protected]
tel.: +421 48 415 5111, +421 48 471 0769
fax: +421 48 412 4096

Odbor riaditeľky

Poverená zastupovaním riaditeľa ŠVK PhDr. Blanka Snopková, PhD. 048/47 107 66
048/47 107 80
fax 048/412 40 96
Vedúca odboru,vedecký tajomník, manažér pre medzinárodné styky PhDr. Oľga Doktorová 048/47 107 83
Manažér kultúry – projektový manažér PhDr. Ľubica Laššáková 048/47 107 79
Marketingový manažér Mgr. Ivan Ciglan 048/47 107 01
Asistentka riaditeľky, sekretár Adriana Barthová 048/47 107 66
fax 048/412 40 96
Referent pre utajované skutočnosti a CO Pavel Dědič 048/47 107 81

Odbor knižničných fondov

Vedúca odboru, vedúca oddelenia doplňovania a spracovania fondov Mgr. Jana Vranová 048/47 107 53

Oddelenie doplňovania a spracovania fondov

Akvizícia Mgr. Katarína Glejteková 048/47 107 55
Soňa Holečková 048/47 107 40
Katalogizácia Alena Močáriová 048/47 107 55
Ing. Jela Teremová 048/47 107 52
Anna Haringová 048/47 107 51
Mgr. Michaela Töröková 048/47 107 51
Mgr.Terézia Durdiaková 048/47 107 40
Periodiká, správa knižničného systému Mgr. Alica Kmeťová 048/47 107 54
Digitalizačné pracovisko Mgr. Bohumil Rychtárech 048/47 107 13

Oddelenie správy fondov

Vedúca oddelenia Eva Fekiačová 048/47 107 45
Knihovník Darina Dirbáková 048/47 107 45
Knihovník – skladník Radoslav Turčan 048/47 107 61
Iveta Vigašová 048/47 107 61
Bc. Mário Todorov 048/47 107 61
Zlatica Ledvinová 048/47 107 61
Veronika Ištokovičová 048/47 107 61

Odbor služieb

Vedúca odboru, vedúca oddelenia bibliografie PhDr. Blanka Snopková, PhD. 048/47 107 80

Oddelenie absenčných služieb

Vedúci oddelenia Mgr. Peter Majling 048/47 107 33
Medziknižničná a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba Mgr. Danka Rešovská 048/47 107 34
Výpožičný pult Mgr. Danka Rešovská 048/47 107 34
Lucia Cibrinová 048/47 107 34
Marcela Skruteková 048/47 107 34
Mgr. Katarína Fiľová 048/47 107 34
Referenčné služby, „Spýtajte sa knižnice“
Mgr. Katarína Fiľová 048/47 107 34

Oddelenie prezenčných služieb

Vedúca oddelenia Mgr. Veronika Uhríková 048/47 107 03
Centrum slovanských štúdií Mgr. Veronika Uhríková 048/47 107 03
Nemecká študovňa Mgr. Katarína Šmelková 048/47 107 14
InfoUSA Mgr. Zuzana Kopčanová 048/47 107 84
Britské centrum 048/47 107 77
Window of Shanghai Mgr. Ivana Bičanovská 048/47 107 77
Univerzálna študovňa Mgr. Ivana Bičanovská 048/47 107 77
Hudobné átrium Mgr. Ingrid Guzmická 048/47 107 44
Študovňa viazaných periodík Mgr. Branislav Bubniak 048/47 107 31
Študovňa odborných periodík Zita Turčanová 048/47 107 75

Oddelenie bibliografie

Vedúca oddelenia PhDr. Blanka Snopková, PhD. 048/47 107 80
Partnerská knižnica NR SR Mgr. Barbora Skubachová 048/47 107 78
Študovňa starých a vzácnych tlačí Mgr. Mária Bôbová 048/47 107 78
Úsek súbežnej bibliografie Mgr. Dana Chalupeková 048/47 107 78
Bibliograficko-informačné a databázové centrum, Stredisko európskych informácií Mgr. Tomáš Albert Mgr. Michal Majer 048/47 107 76
048/47 107 76

Odbor ekonomicko – správny

Vedúci odboru, vedúci oddelenia prevádzky knižnice a správy budov RNDr. Martin Kassa 048/47 107 64

Oddelenie ekonomické

Vedúca oddelenia, ekonóm Ing. Ľubica Benická 048/47 107 27
Účtovník Bc. Milan Svitek 048/47 107 27
Mzdár Mgr. Katarína Chrobáková 048/47 107 24
Pokladník Monika Hybačková 048/47 107 24

Oddelenie informatiky a reprografie

Vedúci oddelenia, bezpečnostný správca Mgr. Ján Debnár 048/47 107 11
Správca počítačovej siete a web aplikácii Ing. Michal Gunda 048/47 107 11
Knihárska dielňa Anna Havlíčková 048/47 107 46

Oddelenie prevádzky knižnice a správy budov

Referent pre OBP Pavel Dědič 048/47 107 81
Údržbár, elektrikár Vladimír Hiadlovský 048/47 107 47
Údržbár, kurič Ján Sedmák 048/47 107 47
Informátor Jaroslava Szarowská 048/47 107 69
Vrátnik Ing. Ľuboš Očenáš 048/47 107 69
Vrátnik RNDr. Daniel Očenáš 048/47 107 69
Upratovačka Ľudmila Dinková 048/47 107 45
Upratovačka Jitka Havrdová 048/47 107 45
Upratovačka Anna Rajnohová 048/47 107 45
Upratovačka Helena Škvareninová 048/47 107 45
Literárne a hudobné múzeum e-mail telefónne číslo
Mgr. Soňa Šváčová, PhD.
vedúca múzea
[email protected]
[email protected]
+421 48 47 107 73
+421 918 899 014
Oddelenie spoločenských vied
Mgr. Eva Urbanová, PhD.
Kurátor zbierok
[email protected] +421 48 47 107 71
Mgr. Zlata Troligová
Kurátor zbierok
[email protected] +421 48 47 107 71
Mgr. Mária Lásková
Kurátor zbierok (1/2)
[email protected] +421 48 47 107 58
Mgr. Imrich Šimig
Kurátor zbierok
[email protected] +421 48 47 107 02
Oddelenie dokumentácie, ochrany zbierkového fondu a prezentácie
Mgr. Janka Dimošová
Dokumentátor, kustód, knihovník
[email protected] +421 48 47 107 72
Mgr. Radka Čabrádiová
Konzervátor, fotograf (1/2)
[email protected] +421 48 47 107 02
Mgr. Marek Durdiak, PhD.
Kameraman, strihač (1/2)
[email protected] +421 48 412 36 90
+421 48 47 107 74
Prezentačné oddelenie
Mgr. Jozefa Pevčíková
Lektor
[email protected] +421 48 47 107 70
Mgr. Mária Lásková
Lektor (1/2)
[email protected] +421 48 47 107 58
Mgr. Radka Čabrádiová
Výstavný technik, výtvarník, grafik (1/2)
[email protected] +421 48 47 107 02
Mgr. Marek Durdiak, PhD.
Marketing (1/2)
[email protected] +421 48 412 36 90
+421 48 47 107 74
lhm-logo
lhm-logo