Cenník

Cenník 2017-12-08T00:40:58+00:00

KNIŽNIČNÝ PORIADOK ŠVK V BANSKEJ BYSTRICI

PRÍLOHA Č. 1

CENNÍK SLUŽIEB A POPLATKOV

A/ Registračné, manipulačné a sankčné poplatky
Registrácia pozostáva zo zápisného a poplatku za vydanie identifikačnej karty
Registračné poplatky merná jednotka jednotková cena   v Euro
Fyzické osoby

identifikačná karta platná min. 5 rokov

osoba 10,00 €
ks 5,00 €
Žiaci vo veku od 12 rokov a študenti do 26 rokov, ktorí vlastnia ISIC osoba 5,00 €
Žiaci vo veku od 12 rokov a študenti do 26 rokov, ktorí nevlastnia ISIC
identifikačná karta platná min. 5 rokov
osoba 5,00 €
ks 5,00 €
Študenti nad 26 rokov, ktorí vlastnia ISIC osoba 10,00 €
Študenti nad 26 rokov, ktorí nevlastnia ISIC
identifikačná karta platná min. 5 rokov
osoba 10,00 €
ks 5,00 €
Pedagógovia, ktorí vlastnia ITIC osoba 10,00 €
Pedagógovia, ktorí nevlastnia ITIC

identifikačná karta platná min. 5 rokov

osoba 10,00 €
ks 5,00 €
Dôchodcovia

identifikačná karta platná min. 5 rokov

osoba 5,00 €
ks 5,00 €
Zdravotne postihnutí

identifikačná karta platná min. 5 rokov

osoba 5,00 €
ks 5,00 €
Inštitúcie (podniky, firmy)

identifikačná karta

subjekt 25,00 €
ks 5,00 €
Vystavenie duplikátu identifikačnej karty ks 5,00 €
Vystavenie jednorazového preukazu používateľa,

jednorazové poskytnutie prezenčných služieb

osoba 1,00 €
Vystavenie polročného preukazu používateľa,

polročné poskytovanie prezenčných služieb

osoba 2,00 €
Predĺženie platnosti identifikačnej karty je v cene zápisného podľa zaradenia čitateľa
Strata dokumentu  
Základný sankčný poplatok pri strate tlačeného dokumentu ks 7,00 €
Zvýšený poplatok v prípade, že sa jedná o stratu dokumentu, ktorý je dokumentačne, informačne, historicky a umelecky hodnotný ks 20,00 €
Výnimočný – zvýšený poplatok (rozhoduje akvizičná komisia) ks 30,00 €
Poškodenie alebo strata CD ROMu, DVD (samostatný dokument, alebo príloha ku knihe) ks 35,00 €
Oneskorené vrátenie dokumentov
Poplatok za každý deň na jeden zväzok po uplynutí výpožičnej lehoty. zväzok / deň 0,10 €
Riaditeľská upomienka po uplynutí 90 dní od dňa požičania dokumentu, resp. od posledného predĺženia výpožičnej lehoty + poštovné. ks 15,00 €
Predžalobná upomienka po uplynutí 120 dní od dňa požičania dokumentu, resp. od posledného predĺženia výpožičnej lehoty + poštovné. ks 30,00 €
Pri zaslaní riaditeľskej a predžalobnej upomienky je používateľ povinný zaplatiť súčasne aj poplatky za oneskorené vrátenie.
Paušálny poplatok za omeškanie pri súdnom vymáhaní kníh. ks 12,00 €
Zisťovanie adresy používateľa. ks 5,00 €
Jednorazové (platné 1 deň) poskytnutie služieb osobe, ktorá nie je registrovaným používateľom (čl. 3, bod 5). deň 1,00 €
Poškodenie knižničného dokumentu
Poškodenie väzby podľa formátu knihy
– signatúra X zväzok 3,00 €
– signatúra A zväzok 3,50 €
– signatúra B, S zväzok 4,00 €
– signatúra C zväzok 5,00 €
– signatúra D zväzok 7,00 €
– brožovaná väzba formátu A5 zväzok 2,00 €
– brožovaná väzba formátu A4 zväzok 2,50 €
Popísanie, znečistenie a iné poškodenie knihy zväzok 2,00 €
Poškodenie čiarového kódu zväzok 1,00 €
Poškodenie RFID ks 3,50 €
Nadštandardné služby  
Objednanie dokumentov telefonicky, poštou, e-mailom zväzok 0,50 €
Predĺženie výpožičky na základe telefonickej, poštovej alebo e-mailovej požiadavky používateľa zväzok 0,20 €
Tlač aktuálneho konta používateľa strana 0,10 €
Expresné vybavenie žiadanky na výpožičku (do 15 minút) zväzok 0,50 €
Rezervovanie dokumentov + odoslanie oznámenia poštou zväzok 0,50 €
Vyhľadávanie dokumentov a overenie ich dostupnosti podľa telefonickej alebo mailovej požiadavky používateľa zväzok 0,20 €
Zasielanie oznámení o novinkách v knižničnom fonde vedný odbor 3,00 €
Medziknižničná výpožičná služba
Poplatky pre používateľov ŠVK
– požiadavky zo slovenských knižníc (poštovné a balné) zväzok 2,00 €
– požiadavky z Českej republiky (MMVS) zväzok od 4,50 €
– požiadavky z iných krajín v Európe (MMVS) zväzok od 10,00 €
– požiadavky z Veľkej Británie a zámoria (MMVS) zväzok od 15,00 €
Poplatky pre žiadajúce knižnice
– poštovné za balík podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty
– manipulačný poplatok (balné) bal. 0,40 €
Zasielanie xerokópií článkov do 5 strán   1,00 €
–          za každú ďalšiu stranu   0,10 €
Elektronické dodávanie kópií dokumentov do 5 strán dokument 0,50 €
– za každú ďalšiu stranu strana 0,10 €
B/ Poplatky za informačné služby  
I. Klasické rešerše  
Poplatok pri spracovaní rešerše konzultantom 10,00 €
II. Rešerše z elektronických informačných zdrojov
Poplatok pri spracovaní rešerše konzultantom 4,00 €
Adresné informácie – sledovanie informačných profilov pre inštitúcie a organizácie z elektronických databáz / tematická oblasť a rok profil 7,00 €
Upozornenie : 1. Rešerše z báz dát sa vyhotovujú na počkanie na základe požiadavky používateľa, alebo na základe vyplnenej objednávky

2. Ostatné bibliografické služby knižnica poskytuje na základe objednávky a vzájomnej dohody s používateľom

III. Ostatné služby
Použitie výpočtovej techniky knižnice na samostatné rešeršovanie v databázach, na prepis vlastných textov, tlač z vlastných prenosných médií a pri vstupe do internetu PC zostava – za každú začatú hodinu 0,50 €
Skenovanie dokumentov strana 0,10 €
Záloha za požičanie čítačky elektronických kníh resp. tabletu 1 ks 20,00 €
IV. Tlač  
Čiernobiela strana 0,10 €
Farebná strana 0,70 €
  C/ Poplatky za kopírovacie práce / 1 strana
Formát – typ materiál Merná jednotka Jednotková cena
Formát A5 – čierno-biela tlač      
– jednolisty 80 gr. strana 0,05 €
– viazaná predlohy 80 gr. strana 0,05 €
Formát A4 – čierno-biela tlač
– jednolisty 80 gr strana 0,07 €
– z viazanej predlohy 80 gr. strana 0,08 €
– obojstranné 80 gr. list 0,10 €
– jednolisty 160 gr. strana 0,12 €
– viazaná predloha 160 gr. strana 0,13 €
Formát A4 – farebná tlač
– jednolisty 80 gr. strana 0,50 €
– z viazanej predlohy 80 gr. strana 0,60 €
– jednolisty 160 gr. strana 0,70 €
– z viazanej predlohy 160 gr. strana 0,80 €
Formát A3 – čierno-biela tlač
– jednolisty 80 gr. strana 0,12 €
– z viazanej predlohy 80 gr. strana 0,13 €
– obojstranné 80 gr list 0,17 €
Formát A3 – farebná tlač
– jednolisty 80 gr. strana 0,70 €
– z viazanej predlohy 80 gr strana 0,80 €
– jednolisty 160 gr- strana 0,90 €
– viazaná predloha 160 gr. strana 1,00 €
Formát A4 – čierno-biela tlač na farebný papier
– jednolisty 80 gr. strana 0,10 €
– viazaná predloha 80 gr. strana 0,20 €
– jednolisty 160 gr. strana 0,30 €
– viazaná predloha 160 gr. strana 0,40 €
Formát A3 – čierno-biela tlač na farebný papier
– jednolisty 80 gr- strana 0,50 €
– viazaná predloha 80 gr. strana 0,30 €
– jednolisty 160 gr. strana 0,40 €
– viazaná predloha 160 gr. strana 0,50 €
D/ Poplatky za knihárske práce
Laminovanie – fólia A4 strana 0,50 €
Hrebeňová väzba
– A4 do 80 listov zv. 1,10 €
lhm-logo
lhm-logo