Osobnosť knižnično-informačného pracovníka v znalostnej spoločnosti

6. ročník odborného seminára

Úvod
Zoznam prednášateľov
Obsah
Predchádzajúce semináre
 
Organizátori: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Slovenská asociácia knižnic
Odborný garant: doc. PhDr. Dušan Katuščák, PhD., generálny riaditeľ Slovenskej národnej knižnice
Dátum: 31. marec 2006 v Spoločenskej sále ŠVK v Banskej Bystrici