Virtuálna knižnica - knižnica tretieho tisícročia

11. ročník odborného seminára

.Úvod
.Program
.Autori príspevkov
.Obsah
.Fotogaléria
.Sponzori
 
 
  svkbb goethe institut SSK  
   
Organizátori: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Spolok slovenských knihovníkov
a Goethe-Institut v Bratislave
Dátum: 22. marca 2011, ŠVK v Banskej Bystrici