Vlastníte zaujímavé historické i moderné pohľadnice s tematikou Banskej Bystrice a okolitých regiónov? Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici realizuje dlhodobú zbierku pohľadníc s tematikou týkajúcou sa Banskej Bystrice a Banskobystrického regiónu. Ak máte zaujímavé pohľadnice, ktoré môžu nám všetkým priblížiť pohľad do histórie, alebo majú potenciál raz v budúcnosti tvoriť naše spoločné kultúrne dedičstvo, zabezpečíme ich adekvátne spracovanie, skladovanie a sprístupnenie zdigitalizovaných pohľadníc používateľom. Kontaktujte nás cez facebook alebo mailom na: [email protected]

Komentáre

komentárov