Slováci v Kanade

Ekonóm, manažér, spisovateľ, novinár, programátor, historik, prekladateľ, etnograf, či fotograf. To je krátky záber do činnosti Slováka, pochádzajúceho z Vojvodiny, ktorý roky žije a pôsobí v kanadskom Toronte – Ondreja Miháľa. Ako predseda tamojšieho Kanadského slovenského inštitútu má bohaté informácie z bežného života tamojších Slovákov. Aj preto sú jeho knihy, venované dejinám a kultúre Slovákov žijúcich v Kanade, autentické a dokumentačne veľmi hodnotné. Inšpiruje ho aj originálny, výrazný a typický slovenský folklór, ktorý má vo svetovej folkloristike unikátne miesto. Ondrej Miháľ je nielen autorom početných knižných publikácií, ale aj autorom výstav fotografií kanadských reálií, ako aj života vojvodinských Slovákov, ktoré videli návštevníci početných expozícií v Srbsku, Rakúsku, Kanade a v iných krajinách. Jeho najnovšia kniha „ Na budúci rok ideme domov“ je zhrnutím názorov a skúseností slovenskej prisťahovaleckej rodiny, jeho vlastnej, aj iných rodín, ktoré prišli a prichádzajú do Kanady s úsilím začleniť sa do multikulturálnej kanadskej spoločnosti a pritom nestratiť svoje slovenské korene.

Prednáška kanadského Slováka Ondreja Miháľa na tému Slováci v Kanade sa uskutoční v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici 13. februára 2018 o 16.00 hodine.

Ľubica Laššáková, ŠVK v Banskej Bystrici

Komentáre

komentárov

lhm-logo
lhm-logo