V roku 1857 sa vo Zvolenskej Slatine, v rodine evanjelického farára Samuela Medveckého narodila dcéra, ktorá neskôr ovplyvnila mnohé a mnohých. Bojovníčka. Hľadačka právoplatného miesta pre ženy. Zakladateľka časopisu Dennica. Autorka prvého ženského románu Sirota Podhradských. Spisovateľka pre deti. Tvorkyňa receptov. Funkcionárka spolku Živena. Ona. Žena. Terézia Vansová.

Niet teda pochýb, že sa Vansová právom stala tou, ktorej je venovaný festival umeleckého prednesu v poézii a próze žien – Vansovej Lomnička, a ktorú si vďaka nemu každým rokom pripomenieme.

Tento rok sa v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice konal už 51. ročník. Organizačne ho opätovne zastrešila Únia žien Slovenska v spolupráci s  ŠVK – Literárnym a hudobným múzeom. 20. a 21. apríla sa tak odbornej porote a prítomnému obecenstvu postupne začali predstavovať účastníčky celoslovenskej súťaže v umeleckom prednese a pokúsili sa získať titul Laureátka za poéziu/Laureátka za prózu. Ocenenie Laureátka za poéziu získala Alena Mladenov s jej silnou emocionálnou výpoveďou založenou na texte Vojtecha Mihálika Zdrapy. Spomedzi všetkých bola cena Laureátka za prózu nakoniec udelená mladej, no presvedčivej recitátorke Lenke Tkáčovej. Rozhodla sa pre fragment z knihy Vôňa pšenice od Zdenky Beckerovej. O vysokej úrovni súťaže Vansovej Lomnička svedčí aj rozhodnutie poroty, ktorá udelila aj tri ceny Štátnej vedeckej knižnice – Literárneho a hudobného múzea. Cenu získala Dominika Ondo-Eštoková s textom Podjavorinskej Utopená, Antónia Muchová s Tisícročnou včelou od Petra Jaroša a Valéria Jakubkovicová recitujúca Mikuláša Kováča Moje mesto.

Zastúpenie textov bolo rôzne. V poézii prevládali mená literárne uznávaných slovenských autorov či autoriek ako napríklad Podjavorinská, Smrek, Novomeský, mladšia generácia siahla aj po Hviezdoslavovi. Zahraničné básnické zastúpenie na seba v tomto ročníku vzal Oscar Wilde.

Kategória prózy sa typom podobala poézií, pretože i ona pojala texty „klasické“, kde odznel Dobroslav Chrobák, Jarošova Tisícročná včela alebo úryvok z diela Živý bič. Zo zahraničných titulov porotu zaujal výber debutovej knihy Smútok je tvor s krídlami od Maxa Portera, ktorá však napokon nebola kvôli neprítomnosti účastníčky prezentovaná.

V závere zazneli slová odkazujúce najmä na dôležitosť výberu vhodného textu. Okrem uspôsobenia obsahovej stránky smerom k recitátorke, bola vyzdvihnutá potreba zvoliť kvalitnú literatúru, hodnotnú literatúru, s posolstvom, kde sa základným účelom textu nestáva pobavenie, ale mentálne a morálne pozdvihnutie čitateľstva.

O tieto i iné slová, posúdenie schopností a originality recitátoriek sa počas festivalu Vansovej Lomnička starala odborná porota, tentokrát s pomerne novým obsadením. Predsedníčkou poroty sa stala prof. PhDr. Brigita Šimonová, CSc., doplnili ju porotkyne – Ing. Alena Káanová, Mgr. Dagmar Benčová a Mgr. Lucia Panáčková. Popri hodnotení odovzdali súťažiacim rady, vďaka ktorým môžu svoj talent a vlohy pre recitáciu zlepšiť a snáď aj obohatiť.

Veríme, že dva aprílové dni v ŠVK – v Literárnom a hudobnom múzeu boli pre účastníčky inšpirujúce a podnetné. Všetkým zúčastneným, rovnako odbornej porote srdečne ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Komentáre

komentárov