Do našej práce  sa snažíme vždy dať čo najviac. Preto je pre nás ozajstným zadosťučinením, keď sa k našej snahe pridajú aj slová vďaky. Od Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici je to tentokrát za úspešné podujatie „Manželstvo v listoch“ venované nášmu literátovi Jozefovi Gregorovi-Tajovskému a jeho manželke – Hane Gregorovej. Ďakujeme p. riaditeľke gymnázia za ďakovný list, ďakujeme menovite kolegyni Mgr. Lucii Panáčkovej a celému kolektívu Literárneho a hudobného múzea za odvedenú prácu.

Ďakovný list - GJGT

Ďakovný list – GJGT

 

Komentáre

komentárov