Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici sídli v budove, ktorá bola v minulosti (1768 – 1923) administratívnym sídlom Zvolenskej stolice – župy. Objekt patril a stále patrí k architektonicky príťažlivým budovám na strednom Slovensku. V roku 1955 bola budova vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku.

Cieľom našich turistických exkurzií je predstaviť verejnosti bývalý Župný dom z architektonicko-historického pohľadu. Návštevníci sa v úvode stručne oboznámia s dejinami mesta Banská Bystrica a Lazovnej ulice. Následne sa dozvedia viac o vzniku budovy, architektonických zvláštnostiach, o tom čo sa kedysi v jednotlivých priestoroch nachádzalo. Počas exkurzie si návštevníci budú môcť aj vďaka rôznym dobovým ukážkam vychutnávať charakteristickú atmosféru miesta.

V objekte je možné obdivovať: zachované renesančné klenby, pôsobivú štukovú výzdobu, zachované kované zábradlie zdobené volutovým motívom a akantovými listami, unikátne technické riešenie interiérového zvodu dažďovej vody zo strechy, zaujímavé expozície – Múzeum – domov múz, Ľudové hudobné nástroje (najväčšia zbierka na Slovensku), Bábkarský salón.

Átrium

Átrium

Malý okruh: priestory bývalého Župného domu

Dĺžka trvania: 60 min.

Cena exkurzie: 1 €/osoba

Deti, študenti, dôchodcovia: 0,50 €

Deti do 6 rokov, ZŤP zdarma

Veľký okruh: priestory bývalého Župného domu, Múzeum – domov múz, Ľudové hudobné nástroje na Slovensku, Bábkarský salón

Dĺžka trvania: cca 90 min.

Cena exkurzie: 4 € / osoba

Deti, študenti, dôchodcovia: 2,5 €

Deti do 6 rokov, ZŤP zdarma

Schodisko ŠVK

Schodisko ŠVK

Komentované prehliadky

– realizujeme v čase otváracích hodín ŠVK BB, začiatok najneskôr 1,5 hod. pred koncom otváracej doby ŠVK BB

– je potrebné nahlásiť 1 pracovný deň vopred

– sú dostupné pre skupiny 4 a viac osôb

– realizujeme v 4 jazykových mutáciách (slovenský, anglický, nemecký, ruský jazyk)

Srdečne vás všetkých pozývame!

Exkurzie plagát -Župný dom a jeho Genius loci

Exkurzie plagát -Župný dom a jeho Genius loci

Kontakty

Telefón: 048/47 107 76

Email: [email protected]

Komentáre

komentárov