V banskobystrickej regionálnej literatúre sa objavil nový debut, určený pre deti a mládež. Kniha Jeleňatý a Kravatý je v tomto čase už na pultoch kníhkupectiev. Nenápadná, jednoduchá, no obsažná a s novým prístupom v spracovaní aj v prístupe k detskému čitateľovi.

Eva Urbanová je v regióne Banská Bystrica známa predovšetkým ako kurátorka literatúry v Literárnom a hudobnom múzeu v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, vzhľadom k čomu ju registrujeme aj v rôznych populárnych a vedeckých publikáciách. Tentokrát, a to ako úplný spisovateľský nováčik, sa dostáva do povedomia aj ako autorka pre deti a mládež. Vybrala si k tomu rozprávky o dvoch jeleňoch, ktorých pozná ešte z detstva, od svojho otca. Už v úvode autorka hovorí o motivácii pre napísanie jeleních príbehov. Hovorí: „O to viac si na ne spomínam teraz, keď mi ich už ocino rozprávať nemôže, zato ich ja môžem rozprávať svojim a iným deťom.“

Kniha Jeleňatý a Kravatý od autorky Evy Urbanovej. Ilustrovala Radka Čabrádi Tvrdoňová.

Ku generačnej, rozprávačsko-pisateľskej dvojici sa pridružuje aj mladá, taktiež začínajúca, ilustrátorka Radka Čabrádi Tvrdoňová. Knihu koncipovala do troch farieb – zelená, čierna a biela. I vďaka tomu majú deti možnosť nielen počúvať, ale sami zasiahnuť do vytvárania knihy, jej podoby a videnia hlavných hrdinov. Detsko-dospelácky svet sa odráža aj v zobrazení. Ilustrátorka sa pohrala s reálnym svetom, do ktorého vsadila kúsky iracionality, zdá sa; časti zo sveta zvierat. Avšak, obrazová nejednotnosť prispieva k uvedomeniu, že adresátom knihy Jeleňatý a Kravatý sú nielen deti.

Dvojvrstvovosť sa prejavuje najmä v jazyku, aký autorka využila. Priame, štylisticky presné vyjadrenia sú prepojené s filozofickými, často absurdnými časťami. Ako čitatelia sa tak zrazu ocitáme vo svete, kde sa aj z obyčajného nič-nerobenia stáva celodenná podstata alebo z rozhodnutia prestať fajčiť zásadný okamih u oboch jeleňov. Urbanová nielenže čitateľa núti samostatne uvažovať, prispieva k tomu, aby začal tvorivo prijímať bežné skutočnosti okolo seba.  V tejto knihe sa plnia dokonca aj sny, no nie tak typicky, ale hore nohami. Taká je aj kniha – hore nohami v tom správnom zmysle slova. Rúca zabehnuté, aby odkryla podstatné; cez príbehy, postavy, situácie a fakt, že rozprávanie príbehov má v živote zmysel.

Napriek detskému zreteľu odporúčam knihu čitateľom  každého veku a autorke i ilustrátorke gratulujem ku skvelému literárnemu a ilustračnému začiatku.

Autorka textu: Lucia Panáčková

Komentáre

komentárov