XVI. ročník súťaže v prednese poézie a prózy a vo vlastnej literárnej tvorbe Kováčova Bystrica sa konal napriek náročnej situácii spojenej s pandémiou koronavírusu. Recitačná časť súťaže sa síce uskutočniť nemohla, no zaslané literárne práce porota vyhodnotila a určila víťazov. Naši spoluorganizátori ICM a CVČ Junior Banská Bystrica Vám prinášajú viac informácií v tomto článku.

Vyhodnotenie súťaže

Víťazné práce

Veríme, že ďalší ročník súťaže bude nemenej úspešný a že ho opäť budeme môcť realizovať v štandardnom režime.

Komentáre

komentárov