Project Description

Študovňa zameraná na jazyk a kultúru USA.

Študovňa vznikla v roku 2005 v spolupráci s Veľvyslanectvom USA na Slovensku. Od roku 2014 je súčasťou siete poradenských centier EducationUSA.

POSKYTUJE

  • konzultačné služby a základné informácie o USA
  • prezenčné a absenčné výpožičky dokumentov z fondu študovne
  • aktuálne a objektívne informácie o študijných možnostiach v USA (prípravné materiály na americké štandardizované testy (TOEFL, SAT, ACT, GRE, GMAT), katalógy amerických univerzít, študijných programov či informačné materiály o možnostiach finančnej podpory štúdia v USA)
  • organizuje interaktívne hodiny anglického jazyka a kultúry USA pre základné a stredné školy, semináre, prednášky, besedy

INFORMAČNÝ FOND

  • knihy z oblasti politických vied, histórie, teórie literatúry, práva a lingvistiky
  • beletria – diela klasických aj moderných amerických autorov v anglickom jazyku
  • DVD nosiče
  • spoločenské hry zamerané na reálie USA a rozvoj slovnej zásoby v anglickom jazyku
  • databáza eLibraryUSA <<< viac o databáze>>>

OTVÁRACIE HODINY

október – máj

pondelok – piatok 10.00 – 17.00 h

obedná prestávka 12.30 – 13.00 h

jún – september

pondelok – utorok 10.00 – 16.00 h

streda 10.00 – 18.00 h

štvrtok – piatok 10.00 – 16.00 h

obedná prestávka 12.30 – 13.00 h

KONTAKT

Mgr. Róbert Címer

te.: 048/47 107 84

e-mail: [email protected]

UMIESTNENIE ŠTUDOVNE

prízemie knižnice

Chcete byť informovaní o novinkách?
Zanechajte nám vašu emailovú adresu.

Komentáre

komentárov