Project Description

Poskytuje prezenčné výpožičky STN a patentov.

POSKYTUJE

 • prezenčné výpožičky slovenských technických noriem (aj online), slovenských patentových spisov, odborných časopisov z odboru normalizácie, metrológie, skúšobníctva, patentových vestníkov, vestníkov ministerstiev, zbierok zákonov
 • CD ROM databázy: ESPACE (patentové spisy), JASPI (Zbierka zákonov SR)
 • služby Strediska patentových informácií

INFORMAČNÝ FOND

 • katalóg kníh príručnej knižnice
 • katalóg noriem vo fonde ŠVK BB
 • CD-ROM v študovni <<< zoznam >>>
 • platné normy na CD-ROM <<< zoznam >>>
 • neplatné normy na CD-ROM <<< zoznam >>>
 • knihy v študovni <<< zoznam >>>
 • ďalšie dokumenty v študovni <<< zoznam>>>

STREDISKO PATENTOVÝCH INFORMÁCIÍ

Vzniklo na základe zmluvy medzi Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici a Úradom priemyselného vlastníctva SR so sídlom v Banskej Bystrici.

Poskytuje:

 • základné informácie o jednotlivých predmetoch priemyselno-právnej ochrany
 • základné informácie o možnosti ďalšieho vzdelávania sa v tejto oblasti
 • vyhľadávanie informácií v databázach ÚPV SR
 • priamy kontakt na ÚPV SR

Sprístupňuje:

 • Vestník Úradu priemyselného vlastníctva SR
 • odborný časopis Duševné vlastníctvo
 • aktuálne informačné materiály vydávané Úradom priemyselného vlastníctva
 • CD ROM databázu ESPACE PRECES – aktuálne informácie o patentových spisoch Slovenskej republiky a krajín strednej Európy
 • CD ROM databázu ESPACE ACCESS PRECES – rešeršovanie

OTVÁRACIE HODINY

október – máj

pondelok 10.00 – 17.00 h

utorok – štvrtok 10.00 – 18.00 h

piatok 10.00 – 17.00 h

jún – september

pondelok – utorok 10.00 – 16.00 h

streda 10.00 – 18.00 h

štvrtok – piatok 10.00 – 16.00 h

KONTAKT

Mgr. Branislav Bubniak

tel.: 048/47 107 31

e-mail: [email protected]

UMIESTNENIE ŠTUDOVNE

1.poschodie knižnice

Chcete byť informovaní o novinkách? Zanechajte nám vašu emailovú adresu.

Komentáre

komentárov