•  štúdium a výskum vo fondoch LHM
  •  informačné a konzultačné poradenstvo
  •  rešerše
  •  prezenčné výpožičky z fondu LHM
  •  reprografické služby

Služby pre bádateľov upravuje Bádateľský poriadokCenník služieb pre bádateľov

Rešerš zo zbierkového fondu LHM: 3 €/za každú začatú hodinu práce

Konzultačné služby: 3 €/za každú začatú hodinu práce

Digitalizácia audionahrávok z audiovizuálneho fondu LHM: 3 €/1 kópia

Digitalizácia audiovizuálnych nahrávok z audiovizuálneho fondu LHM: 5 €/1 kópia

Použitie vlastného fotoaparátu (bez blesku): 3 €

CD/DVD médium 1 €

Záujem o služby LHM je potrebné dohodnúť vopred (osobne, písomne, telefonicky).

Kontakt: [email protected] ; +421 48 47 107 73

Uchováva dokumenty o literárnej a hudobnej kultúre regiónu na analógových nosičoch (magnetofónové pásy, magnetofónové kazety, LP platne, VHS kazety a pod.), vyhotovuje audio a audiovizuálne záznamy z literárnych a hudobných podujatí, digitalizuje staršie záznamy vo fonde múzea. Poskytuje služby:

    •  štúdium digitálnych dokumentov na základe Bádateľského poriadku
    •  vyhotovenie audiozáznamov a audiovizuálnych záznamov podujatí na požiadanie v súlade s poslaním múzea
    •  vyhotovenie kópií z digitálnych dokumentov

Záujem o služby LHM je potrebné dohodnúť vopred (osobne, písomne, telefonicky).

Kontakt: [email protected]kbb.eu ; +421 48 47 107 73

 viac informácií na: expozície