•  štúdium a výskum vo fondoch LHM
 •  informačné a konzultačné poradenstvo
 •  rešerše
 •  prezenčné výpožičky z fondu LHM
 •  reprografické služby

Služby pre bádateľov upravuje Bádateľský poriadokCenník služieb pre bádateľov

Rešerš zo zbierkového fondu LHM: 3 €/za každú začatú hodinu práce

Konzultačné služby: 3 €/za každú začatú hodinu práce

Digitalizácia audionahrávok z audiovizuálneho fondu LHM: 3 €/1 kópia

Digitalizácia audiovizuálnych nahrávok z audiovizuálneho fondu LHM: 5 €/1 kópia

Použitie vlastného fotoaparátu (bez blesku): 3 €

CD/DVD médium 1 €

Záujem o služby LHM je potrebné dohodnúť vopred (osobne, písomne, telefonicky).

Kontakt: [email protected] ; +421 48 47 107 73

LHM poskytuje možnosť záujemcom usporiadať v priestoroch múzea vlastné podujatia:

  •  prezentácie kníh
  •  jubilejné a spomienkové podujatia
  •  odborné podujatia
  •  nahrávanie programov a relácií

Cenník nájmov priestorov je prístupný na: www.svkbb.eu

Záujem o služby LHM je potrebné dohodnúť vopred.

Kontakt: [email protected] ; +421 48 47 107 73

Uchováva dokumenty o literárnej a hudobnej kultúre regiónu na analógových nosičoch (magnetofónové pásy, magnetofónové kazety, LP platne, VHS kazety a pod.), vyhotovuje audio a audiovizuálne záznamy z literárnych a hudobných podujatí, digitalizuje staršie záznamy vo fonde múzea. Poskytuje služby:

  •  štúdium digitálnych dokumentov na základe Bádateľského poriadku
  •  vyhotovenie audiozáznamov a audiovizuálnych záznamov podujatí na požiadanie v súlade s poslaním múzea
  •  vyhotovenie kópií z digitálnych dokumentov

Záujem o služby LHM je potrebné dohodnúť vopred (osobne, písomne, telefonicky).

Kontakt: [email protected] ; +421 48 47 107 73

 viac informácií na: expozície