Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Igor Faško, dizajnér, architekt, sochár, kresliar, maliar
* 1967 Treuenbrietzen, umelecky tvorí na Slovensku v Mýte pod Ďumbierom i v Nemecku.
V Galérii v podkroví v Štátnej vedeckej knižnici predstavíme jeho tvorbu 20.5. – 17.7. 2020 na výstave Igor Faško: Labyrinty – maľba a plastika. Výstava bude vzhľadom k obmedzeniam bez vernisáže. Galéria bude otvorená pondelok až piatok od 9,00 do 16,00 h.
Vstup do Galérie v podkroví je pre individuálnych návštevníkov v max. počte 4 osoby individuálne, alebo rodina s rúškom a dezinfekciou rúk pri vstupe do budovy. V zmysle platného cenníka je vstupné do Galérie v podkroví 1 euro.
Miroslav Haľák, významný teoretik a historik umenia, k jeho výstave napísal:
Ak zbavíme labyrint jeho starovekej funkcie spochybňovania úsudku a klamu zmyslov, ostane
hra línií v réžii matematického poriadku a estetickej pútavosti. Zároveň je už vo svojom
mýtickom pôvode pojem bludiska spájaný s architektúrou. Igor Faško výtvarne definuje tento termín ako plošnú víziu utopického stretu hmôt, farieb a prázdnoty. Kontrast medzi výplňou, priečkou, nosným prvkom, premostením a medzi otvorom, dierou, priekopou je mu
elementárnym výrazovým prostriedkom, ktorý ho demaskuje ako vizuálneho konštruktivistu.
Nie však v totalitnom význame manifestu Mondrianovho De Stijlu ani Malevičovho
Suprematizmu. Vo Faškových postmoderných alúziách na geometricko-predmetnú
a opartovú maľbu ide skôr o pútavé vysvetlenie Kracauerovej eseje Ornament Masy (1963),
teda o znázornenie pohybov beztvárej spoločnosti v symbolickom priestore. Tým priestorom
je labyrint, ako bezvýchodisková situácia a tú spoločnosť tvorí každý pozorovateľ, ktorého
pozornosť tento systém línií a farebných konštrukcií pohltí.

Komentáre

komentárov

Zdieľajte tento príspevok, Vyberte si svoju platformu.