Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Medzinárodná konferencia

Slovenské národnostné školstvo a zachovanie národnostného povedomia v krajinách strednej, južnej a východnej Európy

Odborníci v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí, v komunitách, kde sú Slováci uznávanou národnostnou menšinou už dlhší čas, pociťujú nevyhnutnosť zorganizovať konferenciu k problematike slovenského národnostného školstva. Z týchto dôvodov Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku a Metodické pedagogické centrum Slovákov v Maďarsku, v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, sa rozhodli zorganizovať medzinárodnú konferenciu Slovenské národnostné školstvo a zachovanie národnostného povedomia v krajinách strednej, južnej a východnej Európy.

Konferencia sa uskutoční v dňoch 6.-7. septembra 2019 Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Slávnostné otvorenie bude od 9.00 – 9.45 hodiny. Svoje príspevky tu predstavia odborníci z oblasti školstva z Poľska, Rumunska, zo Srbska, z Chorvátska, Maďarska, Anglicka, Ukrajiny, Česka, Írska a iných krajín sveta, ako aj odborníci zo Slovenska. Odznejú tu príspevky ako sú národnostná identita v systéme slovenského školstva, purilingválne prístupy vo vyučovaní materinského jazyka, stav slovenského jazyka na školách s vyučovacím jazykom slovenským, združovanie vzdelávacích centier v Anglicku, slovenčina na vysokých školách v Srbsku, stav a perspektívy vyučovania slovenského jazyka v Zakarpatskusúčasný stav učebníc pre slovenské školy v Rumunsku a mnohé iné.

Záštitu nad konferenciou prevzal Ľubomír Petrák, predseda Výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Národnej rady Slovenskej republiky.

Okrem organizátorov konferenciu finančne podporuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku.

Komentáre

komentárov

Zdieľajte tento príspevok, Vyberte si svoju platformu.