Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci (Srbsko) Odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici Slovenský kultúrny klub v Srbsku
Srbsko-slovenské básnické kolo
Ars Poetica Neosoliensis
Pars Artem

Vás pozývajú na podujatie
POETICA SLAVICA spájanie kultúr slovanských národov slovensko-srbské dotyky
5. septembra 2019 o 17.00 h
Spoločenská sála ŠVK v Banskej Bystrici, Lazovná 9

Podujatie sa koná pod záštitou ministerky kultúry SR PhDr. Ľubice Laššákovej

Komentáre

komentárov