Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Výstava k 100. výročiu narodenín skladateľa a dirigenta Tibora Andrašovana

Tibor Andrašovan – Dialógy
Skomponoval prvý slovenský balet, ale j filmový muzikál či prvú komickú operu. Skladateľ a dirigent Tibor Andrašovan, rodák zo Slovenskej Ľupče v minulom roku oslávil 100. narodeniny. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Literárne a hudobné múzeum v spolupráci s Radnicou mesta Banská Bystrica si ho v týchto dňoch pripomína výstavou Dialógy, ktorej vernisáž sa uskutoční 29. januára 2018 o 16.00 h v priestoroch foyer historickej radnice mesta Banská Bystrica na nám. SNP č. 1. Jej základnú líniu tvorí zázemie, ktoré skladateľa formovalo, jeho život, inšpiračné zdroje a v nadväznosti na to i pestrá umelecká tvorba s cieľom pripomenúť mnohostrannú osobnosť Tibora Andrašovana a jeho skladateľský zástoj v slovenskej hudbe v 2. polovici 20. storočia.
Tvorba Tibora Andrašovana zasahuje do mnohých žánrových oblastí. Pre svoj výrazný príklon k slovenskému folklóru sa zvyčajne ako doména jeho tvorby hodnotí práve tvorba pre súbory. Pre SĽUK skomponoval Tibor Andrarovan Povesť o Jánošíkovi, pre Lúčnicu Detviansku veselicu či Radvanský Jarmok a mnohé ďalšie diela. Nemožno však nevidieť jeho snahu o vytvorenie špecifických hudobno-výrazových a vyjadrovacích prostriedkov v ostatných žánrových oblastiach a druhoch s najmä jeho smerovanie od jednoduchých úprav ľudových piesní cez umelé piesne, zbory, komornú a orchestrálnu tvorbu, scénickú a filmovú hudbu až k syntetickým hudobnodramatickým útvarom, akými sú balet, opereta, spevohra a opera. Ako organizátor, dirigent a skladateľ sa tvorivo angažoval vo všetkých oblastiach slovenskej hudobnej kultúry. Od päťdesiatych rokov uskutočnil Tibor Andrašovan desiatky nahrávok pre rozhlas, gramofónové vydavateľstvá a film ako dirigent viacerých telies.

Komentáre

komentárov