Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Vážení návštevníci knižnice, keďže v týchto dňoch je pre verejnosť naša knižnica zatvorená a pracovníci Odboru starostlivosti o sídla, regióny a krajinu Slovenskej agentúry životného prostredia v Banskej Bystrici pripravili pre Vás výstavu, chceli vy sme Vám ju sprístupniť aspoň takto virtuálne.

Zelená infraštruktúra v sídlach miest (výstava)

Zelená infraštruktúra je prepojenou sieťou zelených a modrých plôch v krajine, ktoré zachovávajú hodnoty a funkcie pôvodných a prírode blízkych ekosystémov. Poskytuje ľuďom rôzne formy úžitku a prospechu. Riešenia zelenej infraštruktúry sú obzvlášť dôležité v mestskom prostredí.  Zelená infraštruktúra môže poskytnúť alternatívu k štandardným sivým riešeniam alebo ich môže dopĺňať.

Na výstavu Vás srdečne pozývajú pracovníci Odboru starostlivosti o sídla, regióny a krajinu

SAŽP, Tajovského 28, Banská Bystrica a Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici.

Výstavu si môžete pozrieť tu. ŠVK BB je momenálne zatvorená

Komentáre

komentárov

Zdieľajte tento príspevok, Vyberte si svoju platformu.