Popis

Slovenská národná rada 1848-1918-1943-1993 / Zost. Iveta Fedorová, Mária Hrúzová, Soňa Sváčová. – Banská Bystrica : ŠVK, 2003. – 306 s. + obr. príl. Výberová bibliografia a zborník príspevkov zo seminára pod názvom Historické výročia Slovenskej národnej rady, ktorý zorganizovala Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR pod záštitou JUDr. Pavla Hrušovského, predsedu Národnej rady SR dňa 20. novembra 2003.

Komentáre

komentárov