Popis

Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov V : (Slovenská republika medzi Povstaním a zánikom) / Editori Michal Šmigeľ, Peter Mičko, Marek Syrný ; recenzenti Karol Fremal, Július Alberty, Pavol Martuliak, Ján Stanislav ; jazykové korektúry Peter Mičko, Jana Šišjaková. – Banská Bystrica : Ústav vedy a výskumu UMB ; Katedra histórie FHV UMB ; Štátna vedecká knižnica, 2006 (Zvolen : Bratia Sabovci). – 356 s. : mp., tab. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Stručné charakteristiky autorov príspevkov. – ISBN 80-8083-341-9.

Komentáre

komentárov