Popis

Význam osobností pre mestá a regióny. Knižnice a budovanie regionálnych databáz : zborník príspevkov z 10. ročníka odborného seminára pre pracovníkov knižníc, ktorý sa konal v dňoch 13. – 14. apríla 2010 / zost. Blanka Snopková ; autori Oľga Lauková, Augustín Maťovčík, Alena Táborecká, Elena Arnaudova, Iryna Kurolenko, Stephan Kellner, Hanna Jamry, Ivana Novotná, Marcela Procházková, Mária Okálová, Bronislava Svobodová, Lívia Kurucová, Katarína Pekařová, Ľubica Poklembová, Ivona Salajová, Anna Ottová, Peter Klinec ; recenzent Július Alberty ; preklad do angl. Zuzana Harachová ; obálka a grafická úprava Andrea Lapšanská ; zodpovedná redaktorka Oľga Lauková. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2010 (Tajov : TWOR). – 167, [1] s. – (Fenomén osobnosti ; zv. 3).
ISBN 978-80-89388-26-4

Komentáre

komentárov